Trang chủ Tin tức TP.HCM: Tịnh Xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) truyền giới Sa-di, Tỳ-kheo hệ...

TP.HCM: Tịnh Xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) truyền giới Sa-di, Tỳ-kheo hệ phái Khất sĩ

108
0

Buổi chiều, vào lúc 13 giờ 14/10, chư Tôn đức Hội đồng giới sư tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) đã có phiên họp trước khi chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 13 giới tử Tỳ-kheo, 13 giới tử Sa-di đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Huệ Hưng, cũng như kỳ khảo hạch về giới luật của Hệ phái cho các giới tử thọ phương trượng Hệ phái.

Tại Chánh điện ban Hộ đàn đã cung thỉnh Hội đồng giới sư Tỳ kheo, Sa di quang lâm chánh điện nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.
Sau đó, các giới tử đàn Sa di được Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn thỉnh Tam bảo và chư Tôn đức giới sư để tác thành giới thể. Hòa thượng Yết-ma đã bạch tứ Yết-ma để giới thể được thành tựu, và trao truyền y, bát. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng Sa-di, cũng như tứ y pháp (bốn điều nương tựa của người xuất gia Khất sĩ phải vâng giữ trọn đời).

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giác Giới – Yết ma A xà lê nói về tầm quan trọng của giới đối với đời sống phạm hạnh

Đàn Tỳ kheo do Hòa thượng Giác Tường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Pháp, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Hội đòng giới sư làm tôn chứng Tăng-già.

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ Hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử thỉnh Tam bảo và chư Tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình.

Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.


Ban TT-TT hệ Phái Khất sĩ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here