Trang chủ Tin tức TP.HCM: Truyền giới Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na hệ phái Khất sĩ

TP.HCM: Truyền giới Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na hệ phái Khất sĩ

192
0

Chiều ngày 13/10/2020 (27/8 Canh Tý) tại Giới trường Ngọc Phương, Ban Nghi lễ đã Cung an Chức sự và Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni, Hội đồng Thập sư Thức xoa, Hội đồng Thập sư Sa di Ni quang lâm chánh điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.

Đúng 14h00, Hội đồng Thập sư Sa di ni thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, bắt đầu truyền Giới cho Giới tử Sa di ni.

Hội đồng Thập Sư truyền Giới Sa di, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Viên Liên; Yết ma A Xà Lê – NT. Gương Liên; Giáo Thọ A Xà Lê – NT. Xuân Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Mãnh Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Minh Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NS. Ngôn Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NS. Tín Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NS. Phụng Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NS. Hòa Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NS. Tuệ Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Nga Liên, NS. Bửu Liên, NS. Trí Liên, NS. Hằng Liên.

Mỗi Giới tử thọ nhận Y, Bát sau đó tự tay mình đắp lên người chiếc Y nhẫn nhục và đeo lên người chiếc Bát càn khôn.

Lễ truyền Giới Sa di xong các Giới tử chí tâm đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ sư, đảnh lễ giác linh Ni trưởng Đệ Nhất và quý Ni trưởng đã viên tịch, đảnh lễ chư Tôn đức Giới sư, Ban hộ đàn và hoan hỷ lui ra.

Cùng ngày, vào lúc 19h00, BTC cung thỉnh Hội đồng giới sư truyền Giới cho Giới tử Thức xoa.

Hội đồng truyền Giới Thức xoa, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Phục Liên; Yết ma A Xà Lê – NT. Kinh Liên;  Giáo Thọ A Xà Lê – NT. Ánh Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Chất Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Thông Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NT. Mai Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Trì Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Liên Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Tuyết Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Yến Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Hạnh Liên, NS. Phấn Liên.

Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, các Giới tử thành kính cung tiễn Hội đồng Giới sư hồi quy Phương trượng trong niềm hoan hỷ vô biên.


 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here