Trang chủ Blog chùa TPHCM: Khoá lễ tạ Đàn Dược Sư cúng dường trai Tăng tại...

TPHCM: Khoá lễ tạ Đàn Dược Sư cúng dường trai Tăng tại Chùa Minh Đạo

140
0

Sáng ngày 5/3 (29/1 Kỷ hợi), chùa Minh Đạo quận 3 đã trang nghiêm làm lễ tạ Đàn Dược Sư cúng dường trai Tăng để hồi hướng công đức nguyện cầu cho Quốc thái dân an, Chúng sanh an lạc.

Cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng quang lâm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Hiển Tu – phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, viện chủ chùa Minh Đạo; HT.Thích Thiện Tánh – phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban kiểm soát TW, cùng Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, văn phòng 2 TW, Ban trị sự PG TP.HCM, Tăng Ni các tự viện đồng đến chứng minh.

Chư tôn thiền đức hiện tiền chứng minh trai lễ

Tại buổi lễ, Chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Minh Đạo dự khóa lễ tụng kinh Dược Sư cầu an và kỳ nguyện cho Quốc thái dân an, chúng sanh an lạc để kết thúc pháp hội Dược Sư Thất Châu diễn ra gần 1 tháng tại đây. Từ ngày mùng 8/1 đến 29/1, tại chùa Minh Đạo, Đạo tràng Phật tử đã tinh tấn tụng kinh Dược Sư đều đặn từ 18h00 hàng ngày.

 Pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Minh Đạo

Chư Tăng và Phật tử tác bạch cúng dường

Theo đó, để Pháp hội Dược Sư đầu năm Kỷ Hợi được công đức viên mãn, Bổn tự và thiện nam tín nữ Phật tử đã sắm sanh lễ vật tổ chức lễ cúng dường trai Tăng đến Chư tôn thiền đức hiện tiền. Từ đó, nương nhờ đạo hạnh cúa quý ngài kỳ nguyện cho gia đình Phật tử được bình an, đạo tâm kiên cố, đạo lực tăng trưởng, cùng pháp dưới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Tôn tượng Phật Dược Sư tôn trí tại Pháp Hội

Chư Tăng chú nguyện

Tin, ảnh: Đăng Huy

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here