HT. Thích Trí Tịnh khai thị tại lễ khánh tuế đại thọ 95 tuổi
image

Trong việc tu hành, Quả Vị cao của các bậc Thánh chính yếu là nương nơi Lý Tánh (Tánh Không). Nhưng chúng ta đều là người sơ cơ, trong Sáu Nẻo Luân Hồi dù rằng may mắn được thân người nhưng vẫn còn lẩn quẩn trong vòng sanh tử, nói thẳng đều là phàm phu tục tử.

Cho nên mình phải biết căn cơ và vị trí của mình trong hiện tại để bước đi cho vững chắc. Vì sao như vậy? Vì ngày, tháng, năm, tuổi không chờ đợi. Trong Kinh nói, những cõi nước khác thọ mạng người dân tính bằng số kiếp, tính theo thời gian ở cõi này không biết bao nhiêu triệu năm. Còn thọ mạng của loài người ở cõi này chỉ mấy mươi năm, rất ngắn ngủi. Một ngày ở cõi Trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người, còn ở cõi Trời Đao Lợi thì một ngày bằng trăm năm ở cõi người. Thế nên đời sống con người ngắn ngủi không bền lâu.

Chỉ vì chúng ta là phàm phu mê tối được một ngày thì cho là dài lâu, được một tháng hay một năm lại lầm tưởng là lâu hơn. Kỳ thật, thời gian qua rất mau do đó mình phải tranh thủ thời gian ngắn ngủi này đừng để lãng phí.

Tôi từ lúc vào chùa, biết được Phật Pháp, trước tiên là tụng thuộc lòng KINH PHỔ MÔN. Các huynh đệ nên nhớ tụng nghĩa là phải thuộc lòng. Tôi biết được công hạnh của Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM liền nghĩ rằng: Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM làm lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế, mình cũng phải làm gì để đem lại lợi ích cho mọi loài? Mình bây giờ lẩn quẩn chỉ lo ăn, lo uống, hoàn cảnh xung quanh toàn là những chuyện phàm phu tục tử, phiền não nghiệp chướng. Từ đó tôi mới lập chí.

Tôi thường ra nơi thờ Ngũ Hành trong Chùa Vạn Linh (Núi Cấm) ở đó thanh vắng, một mình để học thuộc Kinh. Chỉ trong hai tháng, thời công phu sáng chiều, tôi thuộc làu hết.

Lúc tôi xuất gia vô chùa không có Áo Tràng để mặc. Mỗi khi tụng Kinh ở Chánh Điện thì tôi phải mượn. Lúc đó có cô Phật tử cúng bốn thước vải nâu, yêu cầu tụng 60 biến Phẩm Phổ Môn.

Các thầy bảo tôi nên nhận lãnh phần này để được vải Nâu may Áo Tràng mặc đi tụng Kinh. Tôi hứa nhận, chỉ một ngày tôi thuộc Phẩm PHỔ MÔN. Nhờ đó tôi biết rõ bổn phận của mình phải làm gì để lợi ích chúng sanh, trong khi thời gian lại quá ngắn. Tôi sức khỏe lại yếu kém, trong đại chúng là người ốm yếu nhất.

Tôi biết chữ Hán, nên chùa giao việc viết sớ cầu an cầu siêu. Lúc đó lá sớ phải viết sẵn bằng tay, khi có việc thì điền tên thí chủ vào. Do đó chùa cất cho tôi cái cốc, chiều ngang 1,5m , chiều dài 2,5m làm bằng tranh, tre. Tôi lấy tấm ván làm cái bàn để trên đầu giường, ngồi trên đầu giường để viết sớ. Nhưng tôi mượn việc viết sớ để có chỗ tịnh tu, giành thời gian tụng Kinh niệm Phật thêm bốn thời nữa, chưa tính thời khóa nơi Chánh Điện của chùa.

Tôi lại nghe nói tu hành phải khổ hạnh nên không ngủ, đến nỗi ngồi thọ trai mà chén cơm rơi xuống đất lúc nào cũng không hay. Tôi không ăn cơm, chỉ ăn rau rừng, đến khi đi lên những dốc cao trên núi bước lên không nổi.

Cuối cùng tôi từ bỏ lối tu này.

Về sau, tôi đọc Tạp Chí Từ Bi Âm (tờ báo này mỗi tháng đều được gởi lên tận chùa) của Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, trụ sở đặt tại Chùa Linh Sơn (Sài Gòn). Trong tạp chí ấy, tôi đọc được một đoạn KINH PHÁP, trong tâm rất vui thích (lúc đó là năm 1938). Qua năm sau, tôi nghĩ phải đến trường để học Phật Pháp, vì có học có hiểu biết đúng thì tu hành mới đúng Chánh Pháp.

Năm 1940, tôi ra Huế được học ở Trường Phật Học Báo Quốc. Tôi đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ, y theo đó lập hạnh cho mình. Trong Kinh nói:

“Người muốn sanh về Cực Lạc phải có Ba Hạnh: 1. Tin sâu nhân quả. Tôi từ trước đến giờ biết điều nào lành thì làm, điều nào ác thì tránh. Nên đối với đạo lý nhân quả cũng rất tin tưởng; 2. Đọc tụng kinh điển Đại Thừa; 3. Khuyến tấn hành giả”.

Cuộc đời tu hành của tôi nhất định phải làm được Ba Điều này để sanh về Thế Giới Cực Lạc. Hiện tại, tôi nhận thấy những điều này đã đem lại kết quả tốt, tương lai cũng tốt. Tôi y theo Điều Thứ 2 (đọc tụng kinh điển Đại thừa) nên hễ thích Kinh nào thì tụng thuộc lòng Kinh đó. Nhờ tụng thuộc lòng, dù ở hoàn cảnh nào, đi đứng nằm ngồi đều có thể tụng Kinh được. Còn ở Chánh Điện trước bàn Phật mở Kinh ra thì gọi là đọc. Cho nên ý nghĩa giữa đọc và tụng rõ ràng không nên hiểu sai lệch.

Năm 1945, lúc nhập thất 49 ngày tại Chùa Kim Huê (Sa Đéc), ban ngày tôi xem Tạng Luật, ban đêm thì đọc KINH HOA NGHIÊM. Lúc đến Phẩm PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN lòng tôi vui mừng như người đi xa được trở về cố hương, cảm thấy rất quen thuộc, chỉ mấy ngày thôi tôi đã thuộc lòng Phẩm Kinh này. Từ đó,tôi lập thời khóa riêng của mình: tụng Phẩm PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN, bài kệ Phẩm Phương Tiện trong KINH PHÁP HOA, Phẩm PHỔ MÔN, KINH A DI ĐÀ, rồi niệm Phật hồi hướng Tây Phương Cực Lạc.

Năm 1947, tại Trường Liên Hải Phật Học, vào đêm 30 tháng 3 âm lịch, tôi chợt nghĩ: mùng 8 tháng 4 âm lịch này là lễ Phật Đản, mình lấy gì để cúng dường lên Đức Phật? Mình nhất định phải học thuộc KINH KIM CANG để đến ngày đó cúng dường Phật. Đến ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, tôi nhờ Thầy Tắc Phước (bây giờ là Hòa thượng trụ trì Chùa Phước Huệ ở Úc), cầm bút dò theo. Nếu tôi đọc sai thì biết để sửa. Tôi tụng Kinh xong thì Thầy Tắc Phước nói không sai chỗ nào hết.

Từ đó trở về sau, tôi đưa thêm KINH KIM CANG vào thời khóa của riêng mình thành Năm Bộ Kinh: KINH PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN, KINH KIM CANG, bài kệ Phẩm Phương Tiện trong KINH PHÁP HOA, Kinh PHỔ MÔN, Kinh A DI ĐÀ, rồi niệm Phật hồi hướng về Cực Lạc. Tôi giữ kỹ thời khóa tu tập, mỗi ngày đều phải thực hành đều đặn chưa từng bỏ sót.

Tôi nói chân thành với các huynh đệ rằng, sự tướng không thể bỏ được. Lấy sự tướng của việc tụng Kinh, niệm Phật để chống lại sự tướng của Ba Độc: tham, sân, si, phiền não, già, bệnh, chết. Ngày tháng không thể bỏ qua, nó thúc đẩy mình tiến đến chỗ chết mà thôi.

Như tôi năm nay 95 tuổi, qua sang năm là 96 tuổi, không thể trở lại 94 tuổi được. Thân này mầm bệnh tật bao vây từ trong đến ngoài, nó luôn chờ dịp để sanh khởi lên. Còn trước mặt là tấm bảng già yếu, bệnh tật, chết chóc, chui đầu vào đó mà thôi. Ai cũng phải đến chỗ đó hết, chỉ sớm hay muộn.

Thân này là như vậy, kết cuộc của thân là như vậy. Mọi người phải nhận hiểu rõ ràng, chớ nên mê lầm. Tôi cũng có Ba Điều để dìu dắt mọi người, xuất gia cũng như tại gia. Vì người tin được thì sẽ thực hành theo:

1. ĂN CHAY phải thiết thực. Vì mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì điều ác nào chẳng dám làm, việc thiện nào có thể sanh khởi được? Bởi vì loài vật bị giết bị nấu bị nướng thì con người mới có thịt ăn. Vả lại, đạo Phật lấy Từ Bi làm chánh, nhưng ăn thịt chúng sanh thì đâu còn Từ Bi nữa. Ăn chay có những lợi ích gì:

· Không vướng mắc vào nhân quả của Nghiệp Giết Hại. Nghiệp Sát Sanh ở thế gian rất nặng, vì chúng sanh bị bắt giết thì chúng ta mới có thịt ăn.

· Ăn chay vì tình thương không nỡ ăn thịt loài vật. Tình thương phát sanh thì mong muốn mọi loài đều được an vui, do đó làm các việc lành. Như thế Tâm Từ đã sanh ra. Ví như mình thương người em, người cháu thì đâu muốn nó khổ, đã không muốn nó khổ thì không làm những việc bất thiện. Do vậy, Tâm Bi cũng sanh khởi mà làm các việc lành. Tâm Từ Bi có được cội gốc do ăn chay mà thành.

Thuở nhỏ những người bạn trong xóm sắm giàn thun để bắn chim, tôi cũng làm theo. Bạn bè sắm cần câu để câu cá, tôi cũng sắm cần câu đi câu theo. Từ lúc biết ăn chay, tôi thấy con gà, con chim,các con vật khác thì thương nó lắm. Nếu người ăn thịt thì tình thương không thể phát sanh. Ví như chúng ta có con em, mỗi ngày mình ăn thịt nó mà cho rằng thương nó thì không được.

Tình thương phát sanh ảnh hưởng nơi “Từ” thì làm lành, nơi “Bi” thì không làm ác. Điều Thiện Lành thì tăng thêm, việc Xấu Ác ắt giảm dần và dứt sạch. Như vậy chúng ta ăn chay tự nhiên làm được hai việc mà Đức Phật từng dạy: “Từ bỏ các việc ác, luôn làm các việc lành”. Do đó Tâm Từ Bi là cội gốc để đi lên con đường Hiền Thánh.

2. Trong KINH LĂNG NGHIÊM, đoạn Đức Phật nói BA MÓN TIỆM THỨ. Trước tiên không được ăn Ngũ Tân (Hành, Hẹ, Tỏi, Nén, Hung Cừ). Vì tính chất của Ngũ Tân làm tăng tham dục và sân hận, ảnh hưởng của nó là quyến rũ Ngạ Quỷ, Chư Thiên cùng Thiện Thần đều tránh xa. Nó hay trợ giúp phát sanh Nghiệp Phiền Não.

Cách đây ít hôm, có người xưng là Quỷ Vương nói: “Tôi lên đây để đấu với Hòa Thượng, nếu Hòa Thượng thua thì tất cả binh tướng của tôi sẽ chiếm chỗ này”.

Sáng hôm đó, tôi đang ngồi uống thuốc Tam Tài thấy có một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông thì đứng chắp tay, còn người đàn bà thì uốn mình như con rắn (có thể thuộc loài Ma Hầu La Già) rồi quỳ xuống lạy, lạy xong rồi đi xuống.

Tâm tôi cũng không để ý chỉ nhìn thấy vậy thôi. Sau đó tôi nghe mấy Thầy nói họ lên Chánh Điện ngồi niệm Phật một ngày một đêm.

Các Thầy kể lại đã hỏi họ rằng: “Sao không thấy đấu với Hòa Thượng mà quỳ lạy rồi đi xuống?”. Người kia nói: “Tôi nhìn thấy Hòa Thượng sợ quá nên quỳ xuống lạy chứ không dám làm gì hết”.

Các Thầy hỏi, lúc đó Sư Ông có bắt ấn hay niệm Chú gì không? Thật ra, tâm tôi không để ý tới. Tôi nói việc này để các huynh đệ biết, mình sống ở đây các loài Ngạ Quỷ hạng cao đầy dẫy. Cho nên Phật nói, nếu ăn Ngũ Tân sẽ ảnh hưởng đến các loài đó. Bây giờ nhiều chùa ngập tràn mùi vị Ngũ Tân. Cho đến các chùa xung quanh Tỏi, Hành (Ba Rô) treo đầy trong nhà bếp. Các huynh đệ muốn giữ điều này cũng khó lắm, vì mỗi ngày phải đi đám, người ta nấu thức ăn bỏ hành bỏ tỏi, nếu không dùng thì nhịn đói.

Do vậy tôi không đi dự các đám cúng. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ dùng Năm Thứ Rau Cay này. Có khi xuống Chùa Huệ Nghiêm (Bình Chánh) tôi phải dặn không được bỏ Ngũ Tân vào thức ăn. Lúc đến các chùa dùng cơm chay mà có mùi vị này thì tôi chỉ ăn chút cơm và bánh ngọt rồi về.

3. Từ trên nền tảng đó tu hành CHÁNH NIỆM: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là trì niệm danh hiệu Nam Mô A DI ĐÀ Phật. Niệm Pháp là tụng Kinh. Niệm Tăng là niệm danh hiệu Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM, Bồ Tát ĐẠI THẾ CHÍ, Bồ Tát ĐỊA TẠNG VƯƠNG. Trong đó lấy niệm Phật làm chánh, mỗi ngày đều thực hành như thế thì Chánh Niệm dần dần tăng lên, Thiện Căn cũng từ đó thêm lớn, Công Đức và Phước Đức cũng từ đó tăng trưởng.

Trong sinh hoạt hàng ngày, có những điều giúp mình tăng Phước và giảm Phước mà chúng ta không để tâm lưu ý. Trong Mười Đại Nguyện Vương của Bồ Tát PHỔ HIỀN, Điều Nguyện Thứ Năm là “Tùy hỷ công đức” dễ thực hành lắm, lấy công đức của người làm công đức của mình. Đây là Pháp tu thong thả nhẹ nhàng. Đối với các việc lành của người, chúng ta không vui mừng lại còn ngăn cản chê trách thì tổn phước. Còn tùy hỷ (vui mừng theo) thì Phước Đức tăng thêm.

Chẳng hạn có người xây một ngôi nhà lớn, khách bước vào khen ngợi khang trang mát mẻ thì người chủ liền vui. Một người khác lại cho rằng, nhà rộng quá dọn dẹp mệt thêm. Người chủ nghe được cũng hơi buồn. Như lúc xây Chánh Điện Chùa Vạn Đức, có người khen ngợi Cây Bồ đề cao đẹp quá. Nhưng có người lại nói nhìn lên Cây Bồ Đề quá cao thật mỏi cổ.

Chỉ một việc nhỏ này, một bên tăng Phước, một bên tổn Phước. Các huynh đệ lưu ý để ứng dụng trong đời sống thường ngày, những điều tăng Phước thì nên làm. Những điều tổn Phước thì nên tránh.

Mỗi ngày tích lũy một ít thì Phước Đức từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn. Ngày tháng qua mau, các huynh đệ lấy ĂN CHAY làm nền tảng, luôn lấy việc NIỆM PHẬT TỤNG KINH làm Công Đức Xuất Thế.

Từ những điểm này gắng sức giữ gìn, rồi tu thêm các việc lành khác. Mong các huynh đệ ai nấy đều nhất tâm tinh tấn, vững bền ở trong Giáo Pháp của Phật. Phải khắc ghi hai chữ VỮNG BỀN này./.

Khai Thị 17/7 Tân Mão của Đại Lão HT. Thích Trí Tịnh
Tỳ Kheo Thích Pháp Đăng kính ghi

Thư từ,  bài viết, hình ảnh xin gửi về địa chỉ: banbientap@phattuvietnam.net. Để xem hướng dẫn viết, gửi bài và đăng ký cộng tác viên, xin bấm vào đây. Đường dây nóng: 0904.087.882 (Phật sự Hà Nội); 0989.047.041 (Phật sự TP. Hồ Chí Minh); 0907.678302 (Phật sự Tây Nguyên); 0983.376.774 (Phật sự Hải Phòng).

Subscribe to comments feed Phản hồi (13 bài gửi)

an phong 10/12/2011 16:15:36
cuộc đời con kính trọng và ao ước được một lần đảnh lễ dưới chân Ngài thượng Trí hạ Tịnh và đại lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu.quý Ngài luôn dùng Thân giáo, khẩu giáo và ý giáo.nhưng điều khiến con ngưỡng mộ Ngài nhất là Thân giáo,Ngài đã dạy cho con rất nhiều trong cuộc sốn.con cầu nguyện Ngài được Pháp thể khinh an
Nam Mô A Di Đà Phật
Thien An 22/11/2011 14:45:58
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Thầy tôn kính, lời dạy của Thầy sẽ là kim chỉ nan cho chúng đệ tử trên con đường tu tập. Con nguyện cho Phật Giáo sẽ trường tồn và ngày càng hưng thịnh trên hành trình đầy khó khăn để khai thị và phổ độ chúng sinh.
Nam Mô A Di Đà Phật
chùa Bảo Ngạn 06/11/2011 21:17:48
Nam mô A Di Đà Phật!
Chúng con là một kẻ hậu học, được nghe danh Ngài từ lâu và đã một vài lần được đỉnh lễ Ngài tại Tịnh thất "Vô y viện" nơi chùa Vạn Đức nên con đã phần nào hiểu được mật hạnh của Ngài. Nay lại được đọc những lời khai thi ân cần, thống thiết của một bậc chân tu đã 95 tuổi đời chúng con càng hiểu rõ hơn về mật hạnh và đạo lực của Ngài.
Chúng con xin khắc cốt, ghi tâm và y giáo phụng hành những điều Ngài chỉ dạy.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài cửu trụ Sa bà, lãnh đạo GHPGVN ngày càng phát triển vững mạnh ...
Vinh Phong 03/11/2011 20:46:42
A di Đà Phật!
quả thật, những đường di chuyển thế võ của người đạt cảnh giới cao trong làng võ thuật rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, rất chuẩn.
Cũng vậy, với trường đời đã thấu, trường đạo đã thâm của Người, thốt ra những lời pháp rất bình dị dễ ăn, dễ tiêu hóa!
Xin cân thành đảnh lễ công đức tu hành dày sâu nơi Ngài! Kính chúc Ngài cát tường!
TUONG PHUONG 29/10/2011 07:52:42
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT.
Con xin chí tâm đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Con xin ghi nhớ và khắc sâu lời dạy bảo của Đại lão Hòa Thượng trong tâm khảm lòng con. Lời giáo huấn của Sư Ông khai thị cho con ánh sáng đạo vàng. Con sẽ cố gắng hơn nữa trong việc tu tập của chính mình. Con là một Phật tử tại gia, con xin ghi tạ và nguyện học theo những lời của Người!
Con xin thành tâm kính chúc Đại lão Hòa thượng trường thọ để dìu dắt hàng hậu học chúng con.
Nam mô A Di Đà Phật.
Phúc Trí 28/10/2011 10:16:54
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con xin chí tâm đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Người là tấm gương sáng cho chúng con noi theo.
Những lời huấn thị của Người thật đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu mà vô cùng sâu sắc và thực tế. Đã được chứng thực qua thân giáo sáng ngời của Người. Chúng con là hàng tại gia, xin ghi tạ và nguyện học theo những lời của Người!
Kính mong mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hô cho Người luôn mạnh khỏe, chúng sinh dị độ, dẫn dắt chúng con trên con đường tu tập!
Nam Mô A Di Đà Phật!
anh hong 27/10/2011 14:50:32
Con xin Thành tâm đảnh lễ, kính chúc Đại lão Hòa Thượng pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, mãi mãi là ngọn hải đăng tỏa sáng cho hàng hậu học chúng con noi theo và học tập.
Nam mô A Di Đà Phật
quang dieu huong 27/10/2011 11:40:41
Mophat ! doc duoc loi khai thi cua dai lao hoa thuong .That la phuoc duc cho chung con .Con nho cach day 6 nam con den danh le hoa thuong luonnhac chung con nho niem phat .Nhung loi noi luon o con moi lan conniem phat lai nho den loi hoa thuong .Hom nay con doc nhung loi hoa thuong van nhac nhu vay .Nhan ngay le truong tho cua hoa thuong .Con nguyen cau song vo luong tho vo luong quang de diu dat chung con trong the canh gioi hien tai bay gio a !
Tran Thi Tuoi 26/10/2011 08:40:55
Nam mô A Di Đà Phật, Được đọc những dòng khai thị của Đại Lão Hòa Thượng tâm trí con như được kha mở ra, có nhiều điều rất đơn giản như "khi thấy người khác làm việc thiện thì mình vui mừng theo sẽ được phước đức" vậy mà những người mê muội như con lại không nghĩ ra mà cứ đi tìm những thứ cao siêu ở đâu?

Con xin thành tâm kính chúc Đại lão Hòa thượng sức khỏe dẻo dai, trường thọ để dìu dắt hàng hậu học chúng con

Nam mô A Di Đà Phật.
angiang5 26/10/2011 08:17:02
Lời giáo huấn của Sư Ông rất giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, thâm thúy vô cùng.Minh chứng qua hành trình tu tập NGƯỜI đã dạy cho ta rất nhiều bài học vô giá. Hành trình Bố tát đạo của NGƯỜI luôn luôn TIN KÍNH THÀNH mà phàm phu như chúng ta đều có thể noi gương NGƯỜI để tiến tu Đạo nghiệp.
Con nguyện cầu ơn Phật Tổ luôn gia hộ cho Sư Ông thọ mạng lầu dài để làm bóng đại thụ cho chúng sinh c1o duyên lành được biết, nghe và hành trì theo lời giáo huấn của NGƯỜI.
Nam Mô A Di Đà Phật.
nguyen van trung 25/10/2011 21:04:15
Khai Thị của HT Thích Trí Tịnh rất nhiều ý nghĩa, có lợi cho đàn hậu tấn noi theo.
Ở đây chúng ta có chú ý gì thêm chăng ? 1)Đó là Ngài vẫn khuyến tấn Niệm Phật cầu vảng sanh Tịnh Độ.
2)Ngài vẫn dùng nhiều lần câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT đấy thôi.
Vạn Quyền Dương Minh Chức 25/10/2011 20:52:36
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam MÔ Chứng Minh Sư Bồ Tát Con Chúc Cho Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh Nhiều Sức Khỏe Và Sống Thọ Lâu .
Thiên Sơn 25/10/2011 20:47:50
Con như vỡ ra nhiều điều khi được đọc những dòng trên, cảm phục trước tấm guơng tu luyện của Hòa thượng. Chúc ngài luôn mạnh khỏe, là trụ cột của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
tổng cộng: 13 | đang hiển thị: 1 - 13
Tên người gửi:
Địa chỉ mail:

Bộ gõ tiếng Việt Bật Tắt
Captcha
  • email Gửi bài viết này cho bạn bè
  • print Xem dưới dạng bản in
  • Plain text Xem dưới dạng thuần văn bản
Thông tin tác giả