Bước đầu học Phật

image

Sám hối

Sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm, chúng ta hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm; những tội lỗi đang làm và sẽ làm, chúng ta hứa sửa đổi không làm. Không phạm tội cũ, không tạo lỗi mới, là chủ yếu của pháp sám hối.
Xem tiếp
image
Cúng dàng Tam Bảo
06/03/2010 21:16:00
Cúng dàng là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dàng.
image
Pháp tính, đức lành, hạnh phúc của người Phật tử
04/03/2010 07:04:00
Người Phật tử có 5 pháp tính, mười đức lành, bốn điều hạnh phúc
image
Cốt lõi của đạo Phật
04/03/2010 06:51:00
Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ nhiên hậu mới giải thoát, như nói "biết đúng mới làm đúng".
image
Pháp tu căn bản của Phật tử
04/03/2010 06:45:00
Ða số người xưng là Phật tử mà không biết rõ đường lối tu hành, ai bày sao làm vậy, trở thành mê tín sai lầm, khiến người đời phê bình đạo Phật là huyền hoặc, là vô ích.
image
Trích giảng kinh Pháp Cú
25/02/2010 13:58:00
Việc khen chê ở giữa cuộc đời này không phải là chân lý. Người được khen nở lỗ mũi, người bị chê xụ mặt, là người ngu si, là kẻ khờ. Chớ vì sự khen chê mà lấy đó làm cuộc sống, hãy sống hợp lẽ đạo mà xa lìa khen chê.
image
Lời khấn nguyện lễ cầu an đầu năm Canh Dần - 2010
22/02/2010 22:01:00
Kính Bạch Đức Thế Tôn!
image
Ngũ giới
26/01/2010 09:58:00
Ngũ giới là năm điều ngăn cấm do Đức Phật bảo các Phật tử phải tuân theo. Sau khi quy y người ấy đã tự nhận là đệ tử Phật, để đủ tư cách một Phật tử cần phải gìn giữ năm giới.
Ngũ giới
20/01/2010 20:49:00
Ngũ giới viết dưới dạng thơ
Hỏi đáp về tội và phúc
12/01/2010 20:58:00
Sự hưởng phúc (hay gọi là chạy khỏi nghiệp ác trả quả tạm thời) chưa phải là giải thoát thật sự, vĩnh viễn, phúc thường không phải là Thánh quả, nó chỉ giúp ta được sanh vào nơi nào mà ác nghiệp không có cơ hội thuận tiện để trả quả thôi. Khi hưởng hết phúc, ác nghiệp sẽ đến trả quả liền. Vì vậy gọi phúc là phương tiện chạy trốn khỏi nghiệp ác tạm thời mà thôi.
first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next last tổng cộng: 212 | đang hiển thị: 101 - 110