Bước đầu học Phật

image

38 phúc báu lớn nhất - phần 10

Một trái tim vững chãi, không sầu khổ, trong sạch và an trụ - dù khi gặp bát trược. Đây thật là một phúc báu lớn!
Xem tiếp
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 8
25/03/2011 11:09:00
Giữ được lòng kiên nhẫn, lắng nghe không phiền giận khi bị người chỉ trích, tìm cầu thiện tri thức, bàn luận về chân lý. Đây thật là những phúc báu lớn!
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 7
25/03/2011 11:04:00
Tôn kính và khiêm cung, tự tại và biết ơn, nghe Pháp đúng thời điểm. Đây thật là những phước báu lớn!
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 5
25/03/2011 10:51:00
Thực hành hạnh bố thí, biết sống theo chính mạng, biết tạo các nghiệp tốt - đó thật là phúc báu lớn!
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 4
24/03/2011 11:03:00
Phụng dưỡng cha mẹ thật chu toàn, chăm lo cho gia đình, có nghề nghiệp tốt lành. Đây thật là những phúc báu lớn!
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 3
24/03/2011 10:56:00
Giàu kiến thức và khả năng chuyên môn, hành trì miên mật các giới luật, chỉ nói lời thuần nhã. Đây thật là những phúc báu lớn!
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 2
24/03/2011 10:50:00
Có chỗ ở thuận tiện, tích đức trong quá khứ, theo đuổi những hạnh lành: đây thật là những phúc báu lớn!
image
38 phúc báu lớn nhất - phần 1
24/03/2011 10:42:00
Không thân thiện kẻ ngu. Kết bạn với thiện tri thức. Tôn kính bậc đáng kính. Đây là những phúc báu lớn.
image
Để thành một Phật tử
10/03/2011 09:59:00
Một tín đồ Phật giáo trước hết phải hiểu và phải làm những gì?
image
Phật tử đối với Tam Bảo
02/03/2011 19:49:00
Người Phật tử đã làm bổn phận trong gia đình, ngoài xã hội, còn có trách nhiệm gần gũi liên lạc với ngôi Tam Bảo.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 212 | đang hiển thị: 51 - 60