Bước đầu học Phật

image

Tu tâm

Xin hãy coi chừng, ác nghiệp còn cõng, mà đòi thực hành không thiện, không ác, e rằng chưa phải lúc. Hãy cẩn trọng !!!
Xem tiếp
image
Bát Chính đạo: Chính định
15/04/2010 15:07:00
Chính định là chi cuối cùng của Bát Chính Ðạo. Ðịnh là tập trung, gom tâm vào một điểm duy nhất và hoàn toàn không hay biết gì khác, ngoài đề mục.
image
Bát chính đạo: Chính niệm
14/04/2010 15:00:00
Chính Niệm là chi thứ bảy của Bát Chính Ðạo. Khi đề cập đến "niệm" một số người trong chúng ta liền nhớ đến hình ảnh một nhà Sư đang trầm ngâm, lặng lẽ ngồi đâu đó trong rừng sâu hay hang thẳm, hoặc trong một ngôi chùa xa xôi hẻo lánh, dưới lùm cây rậm rạp.
image
Hình tượng Bồ tát Đại Thế Chí
12/04/2010 11:34:00
Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp hết thảy, khiến chúng sinh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thượng.
image
Bát chính đạo: Chính nghiệp
11/04/2010 15:31:00
Chính nghiệp là tạo nghiệp chân chính, tức không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm, ba điều tu tập đầu tiên trong ngũ giới.
image
Tượng Bồ tát Quán Thế Âm
11/04/2010 11:17:00
Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ.
image
Bát chính đạo: Chính ngữ
10/04/2010 15:20:00
Chính ngữ là lời nói có chân chính, tức không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, trái lại trau giồi những thiện khẩu nghiệp.
image
Tượng Phật Di Lặc
10/04/2010 11:06:00
Bồ-tát Di Lặc người Nam Ấn, sinh trong nhà Bà-la-môn, sau theo Phật Thích Ca xuất gia tu hành. Phật thọ ký: sau khi Phật Niết-bàn, Bồ-tát Di Lặc sinh về cung trời Đâu Suất, trụ trên đó bốn ngàn năm (4 000) - tính theo năm tháng ở thế gian là sáu mươi ức bảy ngàn muôn năm (6 070 000 000) sau đó sinh xuống thế giới này tu hành ở trong vườn Hoa Lâm, dưới cội cây Long Hoa thành Phật hiệu Di Lặc.
image
Bát chính đạo: Chính tư duy
09/04/2010 15:05:00
Chi thứ nhì của Bát Chính Ðạo là Chính Tư Duy. Chính Tư Duy là suy tư chân chính, trong ý nghiã có những tư tưởng hướng đến hành động chân chính, là quyết định hay lập tâm quyết đến hành động chân chính.
image
Tượng Đức Phật A Di Đà
09/04/2010 10:40:00
Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 214 | đang hiển thị: 81 - 90