Bước đầu học Phật

image

Bát chính đạo: Chính niệm

Chính Niệm là chi thứ bảy của Bát Chính Ðạo. Khi đề cập đến "niệm" một số người trong chúng ta liền nhớ đến hình ảnh một nhà Sư đang trầm ngâm, lặng lẽ ngồi đâu đó trong rừng sâu hay hang thẳm, hoặc trong một ngôi chùa xa xôi hẻo lánh, dưới lùm cây rậm rạp.
Xem tiếp
image
Hình tượng Bồ tát Đại Thế Chí
12/04/2010 11:34:00
Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp hết thảy, khiến chúng sinh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thượng.
image
Bát chính đạo: Chính nghiệp
11/04/2010 15:31:00
Chính nghiệp là tạo nghiệp chân chính, tức không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm, ba điều tu tập đầu tiên trong ngũ giới.
image
Tượng Bồ tát Quán Thế Âm
11/04/2010 11:17:00
Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ.
image
Bát chính đạo: Chính ngữ
10/04/2010 15:20:00
Chính ngữ là lời nói có chân chính, tức không tạo nghiệp bất thiện bằng lời nói, trái lại trau giồi những thiện khẩu nghiệp.
image
Tượng Phật Di Lặc
10/04/2010 11:06:00
Bồ-tát Di Lặc người Nam Ấn, sinh trong nhà Bà-la-môn, sau theo Phật Thích Ca xuất gia tu hành. Phật thọ ký: sau khi Phật Niết-bàn, Bồ-tát Di Lặc sinh về cung trời Đâu Suất, trụ trên đó bốn ngàn năm (4 000) - tính theo năm tháng ở thế gian là sáu mươi ức bảy ngàn muôn năm (6 070 000 000) sau đó sinh xuống thế giới này tu hành ở trong vườn Hoa Lâm, dưới cội cây Long Hoa thành Phật hiệu Di Lặc.
image
Bát chính đạo: Chính tư duy
09/04/2010 15:05:00
Chi thứ nhì của Bát Chính Ðạo là Chính Tư Duy. Chính Tư Duy là suy tư chân chính, trong ý nghiã có những tư tưởng hướng đến hành động chân chính, là quyết định hay lập tâm quyết đến hành động chân chính.
image
Tượng Đức Phật A Di Đà
09/04/2010 10:40:00
Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được.
image
Pháp môn lạy Phật
09/04/2010 01:27:00
Phương pháp lạy Phật là một phương pháp rất đơn giản, nhưng mang lại những lợi ích rất lớn. Ai tập cũng được, bất kỳ nơi đâu và không cần phải sắm dụng cụ gì cả. Đây là kết tinh của những kinh nghiệm tu luyện quý báu của chư tổ, đã kết hợp các phương pháp tu tập của Thiền gia và vũ thuật gia để chế tác thành.
image
Bát chính đạo: Chính kiến
08/04/2010 14:49:00
Giai đoạn đầu tiên của người có Chính Kiến là nhận ra Con Ðường. Rồi từ đó đặt chân lên Con Ðường và, nhờ Chính Kiến soi đường, tiến dần đến mức cùng tột là chứng ngộ thực tướng của vạn pháp.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 212 | đang hiển thị: 81 - 90