Lời Phật dạy

Bài kinh về Mũi Tên

Bài kinh về Mũi Tên chuyển ngữ dưới đây được dựa vào hai bản tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu và của Nianaponika Thera, một bản dịch tiếng Pháp của Michel Proulx và một bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Xem tiếp
Bài kinh Phật nói về hại con cái để giữ quyền lãnh đạo
12/04/2014 19:50:00
Bài kinh được giới thiệu dưới đây bàn về một con khỉ tuổi cao, lại muốn giữ mãi ngôi vị lãnh đạo, không nhường cho ai cả, mà trái lại chặn đường tiến thân của ngay chính con cái của mình.
Bài kinh Phật nói về xui xẻo, rủi ro
04/04/2014 21:21:00
Xui xẻo, rủi ro là những vấn đề lớn trong cuộc sống. Để xả xui, người ta thường hay cúng kiến quỷ thần. Ngoài ra còn có khái niệm “giải hạn”.
Chuyện những kẻ vô trí
30/03/2014 20:05:00
Chúng ta vẫn nghĩ đạo Phật triệt để chống lại việc sát sinh, dù với hình thức nào, trong vai trò nào.
image
Kinh Phật nói về chuyện lành dữ do sao trời
23/03/2014 00:12:00
Sau tết, một số chùa thường tổ chức coi sao hạn và cúng sao giải hạn cho Phật tử. Thực ra, Kinh Phật nói rõ là sao trời không có vai trò gì trong cuộc sống con người. Và những kẻ lợi dụng việc coi sao là “tà mạng ngoại đạo”.
image
Kinh Phật nói về kẻ ngu si phá hoại công việc chính mình
16/03/2014 20:06:00
Cái hại của sự ngu si đối với chính mình, phá hoại chính công việc của mình là điều mà kinh Phật thường nói đến. Người ngu làm những việc mà họ không nhận thức được lợi hại, có khi như một kẻ mất trí, không biết mình đang làm gì.
image
Bài kinh Phật nói về cái chết đã được nghiệp xác định
10/03/2014 00:08:00
Kinh Phật nói về việc nghiệp báo quyết định thời điểm đi đến cái chết có nhiều, tuy nhiên, bài kinh trích từ Kinh Tiểu bộ dưới đây dường như ít được chú ý.
image
Kinh Phật nói về ngu si bị ngoại đạo gạt gẫm, lợi dụng
02/03/2014 22:08:00
Chúng tôi xin giới thiệu bài kinh “Chuyện pháp tối thượng” (Tiền thân Apannaka), kinh Tiểu bộ, tập IV, HT. Thích Minh Châu dịch, trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, Nhà xuất bản TPHCM, 2001, từ trang 9.
image
Kinh Phật đề cập đến xung đột tư tưởng và quyền lực
04/02/2014 10:57:00
Bài kinh được đề cập dưới đây là một truyện kể hấp dẫn, như một truyện cổ hoàn chỉnh, với kịch tính cao, có thể dễ dàng dựng thành phim. Đó là bài kinh “Chuyện hiền giả Đại Bồ Đề”, trong Kinh Tiểu Bộ, tập IX, trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, 2004.
Kinh Phật nói về chính trị và quyền lực
23/01/2014 22:08:00
Khi bàn về quan hệ giữa Phật giáo và chính trị, các nhà nghiên cứu Phật học thường, dẫn giải bài viết “Đạo Phật và chính trị” của Hòa thượng K. S. Dhammananda.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 196 | đang hiển thị: 1 - 10
Đăng nhập