Lời Phật dạy

image

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (ngày 10, 11, 12 tháng tư)

Kẻ u mê dại khờ, dù sống chung suốt đời với người hiền trí, vẫn không hiểu gì về Chánh Pháp, chẳng khác nào cái muỗng, múc canh hoài mà chẳng thưởng thức được hương vị của canh.
Xem tiếp
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 7, 8 và 9 tháng tư)
07/04/2010 20:56:00
Người miệng nói điều lành, mà không làm điều lành thì chẳng lợi ích cho ai cả, giống như bông hoa đẹp mà chẳng có hương thơm.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (ngày 04, 05 và 06 tháng tư)
04/04/2010 19:55:00
Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn?
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 1, 2 và 3 tháng tư)
02/04/2010 18:44:00
Cái gì là tham (sân, si), này các tỷ kheo, cái ấy bất thiện. Ai với lòng tham (sân, si) có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. Với ai có lòng tham (sân, si), bị lòng tham (sân, si) chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên: “ Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh.” Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ tham (sân, si) duyên khởi từ tham (sân, si), tập khởi từ tham (sân, si) khởi lên từ người ấy.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 29, 30 và 31 tháng ba)
30/03/2010 17:27:00
Ở đây, này các tỷ kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các tỷ kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 26, 27, 28 tháng ba)
28/03/2010 10:56:00
Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, lại dễ sử dụng, này các tỷ kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỷ kheo, dễ sử dụng.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 23, 24, 25 tháng ba)
24/03/2010 20:43:00
“Thôi vừa rồi, này Vakkhali, có gì đáng thấy với cái thân hôi hám này. Này Vakkhali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkhali đang thấy Pháp là thấy Ta, đang thấy Ta là thấy Pháp.”
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (ngày 20, 21, 22 tháng ba)
20/03/2010 19:53:00
Này các tỳ kheo, ví như một con khỉ khi đi lại trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ nhành cây ấy xuống, nó nắm giữ một nhành khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái gọi là tâm là ý, là thức này cả ngày và đêm, khởi lên là khác, diệt đi là khác.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 10, 11, 12 tháng ba)
10/03/2010 17:27:00
Các loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có môt buổi sáng tốt đẹp.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 07, 08, 09 tháng ba)
07/03/2010 20:19:00
Hương các loại hoa thơm đều không thể bay ngược chiều gió. Nhưng hương đức hạnh của người chân chính có thể ngược gió bay đến khắp mọi nơi.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 185 | đang hiển thị: 91 - 100