Lời Phật dạy

image

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 04, 05, 06 tháng ba)

Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật,chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị tỷ kheo trong giới luật.
Xem tiếp
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 01, 02, 03 tháng ba)
02/03/2010 14:29:00
Bảy tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước,vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 25, 26, 27 &28 tháng hai)
25/02/2010 17:17:00
Này các tỷ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng vải ấy vào thuốc này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được nhuộm màu tốt đẹp, sẽ được nhuộm màu sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này cà tỷ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 22, 23, & 24 tháng hai)
22/02/2010 12:48:00
Cũng vây, này Bà la môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng, nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng, gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn, chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ ông, thời này Bà la môn, sự việc ấy về lại ông.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20, & 21 tháng hai)
20/02/2010 13:09:00
Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong tài sản. Thế nào là năm?
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17, & 18 tháng hai)
16/02/2010 18:42:00
Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong các đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13, 14, & 15 tháng hai)
13/02/2010 13:19:00
Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm uế nhiễm này của tâm, do các uế nhiễm ấy, tâm bị uế nhiễm không được nhu nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. Thế nào là năm?
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 7, 8, & 9 tháng hai)
07/02/2010 12:54:00
Phạm thiên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; các bậc Đạo sư thời xưa, là đồng nghĩa với mẹ cha; chư Thiên thuở xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính, cúng dường. Này các tỷ kheo, vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và đưa chúng vào đời này.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 1, 2, &3 tháng hai)
01/02/2010 18:43:00
Với bậc tin, dễ thương, Với bậc trí, nghe nhiều. Bậc hiền trí, giao du, Kẻ thiện bạn chân nhân.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29, 30 &31 tháng giêng)
29/01/2010 20:28:00
“Như từ một đống hoa, Nhiều tràng hoa được làm, Cũng vậy thân sanh tử, Phải làm nhiều việc lành.”
first back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next tổng cộng: 185 | đang hiển thị: 101 - 110