Lời Phật dạy

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 23, 24 và 25 tháng năm)

Thưa tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn vị ngọt tối thượng sẽ không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác. Cũng vậy,thưa tôn giả, khi đã nghe Pháp của tôn giả Gotama, như Khế kinh, Phúng tụng, Ký thuyết, Vị tằng hữu pháp… thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, của các Sa-môn, Bà-la-môn thấp kém.
Xem tiếp
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17 và 18 tháng năm)
17/05/2010 08:39:00
Này Bà-la-môn, cũng tương tợ như thế trong số chúng sanh sống trong vô minh (ví như) đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, ta là người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác vô thượng ở trên đời. Này Bà-la-môn, ta đây là người đứng đầu và cao cả nhất của thế gian.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13, 14 và 15 tháng năm)
13/05/2010 20:37:00
Người tu học tinh tấn sẽ thực sự biết rõ mình, biết rõ bốn cảnh giới cùng cực, biết rõ thế gian này và sẽ khéo thu thập những lời Giáo Pháp, như tay thợ khéo nhặt những cánh hoa đẹp để kết tràng hoa.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 07, 08 và 09 tháng năm)
08/05/2010 20:52:00
Người tạo nhiều nghiệp phước cũng vậy, đi từ cõi đời này sang cõi đời khác, được nghiệp phước của họ đón rước như bà con và bạn hữu hoan hỉ đón mừng người thân đi xa trở về.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 04, 05 và 06 tháng năm)
05/05/2010 07:55:00
Lại nữa, này Mahànàma, ông hãy tùy niệm Pháp, “ Khéo thuyết là Pháp do Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực với hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu.”
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29 và 30 tháng tư)
29/04/2010 21:34:00
Người cương quyết tìm chứng ngộ Niết Bàn và tâm không bị xúc động bởi dục lạc,người ấy là bậc cao thượng.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 25, 26 và 27 tháng tư)
26/04/2010 21:00:00
Trong quá khứ, Như Lai ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và buông lung. Nhưng nay với chánh niệm, ta đã điều phục được tâm ta, như người nài giỏi điều phục một thớt voi.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19,20 và 21 tháng tư)
21/04/2010 08:39:00
Ta sẽ giảng Pháp kính (gương Chánh Pháp) để Thánh đệ tử, sau khi đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự tuyên bố về mình như sau: “Đối với ta, sẽ không còn địa ngục,sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác.”
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16,17 và 18 tháng tư)
17/04/2010 09:12:00
Người đã từng vi phạm Giáo Pháp, ưa nói điều gian dối và không tin tưởng vào kiếp sau, thì điều ác nào họ cũng dám làm.
image
Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13, 14 và 15 tháng tư)
13/04/2010 17:55:00
Này Magandiya các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, thời dục ái của các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 185 | đang hiển thị: 81 - 90