Phổ thông

image

Hạnh phúc tuổi thơ

Nhìn về xã hội, tuổi thơ chỉ cho giới trẻ, còn Phật giáo quan niệm tuổi trẻ như thế nào? Đức Phật dạy rằng một đứa trẻ nếu ta biết chăm sóc và giáo dục đúng đắn, nó có thể trở thành đại vương và một Tỳ kheo nếu được hun đúc đúng pháp sẽ trở thành vị Bồ tát, thành Đức Như Lai.
Xem tiếp
image
Người ăn cơm Phật
04/01/2011 16:46:00
Có một chút khác nhau giữa cách nói “ăn cơm Phật” và “ăn cơm nhà Phật.” Đó là giữa một mô tả về cơm, và một chỉ định về nơi chốn của cơm này.
image
Lễ hội và công đức
04/01/2011 16:28:00
Thời gian qua, nhiều Phật Tử đã đóng góp trong các Phật sự như xây chùa tháp, cung nghinh xá lợi Phật, chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình, dự lễ hội hoa đăng, cúng dường trai tăng, vân vân... Một số người không hiểu đã gọi như thế là tu kiểu hình tướng, không thật là tu trí tuệ giải thoát. Lời phê bình đó chứa đầy ngộ nhận.
image
Lộ trình thành đạo của Bồ-tát Siddhartha
02/01/2011 07:07:00
Đêm Bồ-tát Siddhartha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavatthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngã đường của kinh thành mỗi nơi Ngài đi qua.
image
Tính đặc thù của biển trong Phật pháp
01/01/2011 15:56:00
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc Thầy tỉnh thức và giác ngộ viên mãn, giảng dạy giáo pháp thù thắng nhằm mục đích đem lại an lạc và hạnh phúc đích thực cho chư thiên và nhân loại.
image
Ta đang làm gì đời ta?
30/12/2010 08:38:00
Không thể nói hết về nhân quả vì nhân quả là tất cả đời sống trước mắt, quá khứ và tương lai. Học hỏi nơi đời sống là học hỏi nhân quả nơi đời sống. Sống là tác động lên hệ thống nhân quả của cá nhân và xã hội theo chiều hướng tốt hơn, đúng hơn và đẹp hơn.
image
Ý nghĩa nhẫn nhục của đạo Phật
29/12/2010 09:27:00
Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng: “Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán”.
image
Đến bốn động tâm có được phúc báu?
16/12/2010 09:31:00
Nếu nói rằng nếu đến tứ động tâm để nhờ Phật ban phúc thì không đúng với nhân quả. Vấn đề là tăng tín tâm rồi đắc lực tu hành. Trong những lời dạy của Ngài, không có lời nào Ngài nói là đến đó để cầu phúc báu.
image
Tâm bình thế giới bình, phần 2
01/12/2010 09:25:00
Chữ Pháp sư công đức, trong kinh pháp Hoa không chỉ mang đậm nét của một người thuyết pháp, mà Pháp ở đây biểu tượng cho tất cả sáu trần, sáu căn và sáu thức, nếu nói pháp thì có bốn lý của pháp.
image
Sống tỉnh giác
30/11/2010 09:04:00
“Sống Tỉnh Giác” là sống tỉnh chứ không còn ngủ mê nữa. Đây là đi vào thực hành chứ không phải là học, hiểu hay lý luận suông.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 221 | đang hiển thị: 41 - 50