Phổ thông

image

Tâm bình thế giới bình, phần 1

Khi mỗi chúng ta ngồi thiền giống như mình đang đối diện với một cái gương thần, có thể nhìn thấu tất cả mọi mầm mống ý nghĩ của người khác.
Xem tiếp
image
Từ bi và Trí tuệ
24/11/2010 13:21:00
Như chúng ta đã biết đạo Phật là đạo giác ngộ. Đức Phật ngồi thiền định dưới cội bồ-đề mà được giác ngộ. Ngài đi giáo hóa khắp nơi để truyền đạo giác ngộ này. Nhưng sao chúng ta không gọi là đạo giác ngộ mà gọi là đạo Phật.
image
Tám mối lo thế tục trong Phật giáo
22/11/2010 08:53:00
Khái niệm về "Tám mối lo toan thế tục" tiếng Phạn là "Astalokadharma", tương đối ít thấy đề cập trong Phật giáo Trung hoa, Việt Nam, Triều tiên và Nhật bản, nhưng thường được triển khai trong Phật giáo Ấn độ và Tây tạng.
image
Cái chết đối với người Phật tử
19/10/2010 14:46:00
Khi Đức Phật còn là thái tử, trong lúc đi dạo chơi, Ngài đã trông thấy những cảnh khổ đau của kiếp sống con người là bệnh hoạn, già yếu và chết.
image
Học theo hạnh Bồ tát Quán Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi
17/10/2010 14:01:00
Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống chính là Mẹ hiền, Đức Bồ tát Quán Thế Âm.
image
Trí tuệ là sự nghiệp
05/10/2010 21:43:00
Bản ý của chư Phật vào đời chỉ vì một nhân duyên lớn là khai hóa cho chúng sinh tri kiến của chư Phật và cáo thị cho chúng sinh giác ngộ, chứng nhập tri kiến, tức trí tuệ của chư Phật.
Người PT nhìn lại việc cần làm chưa làm, cần làm sẽ làm
01/10/2010 17:36:00
Thông thường, đa phần người đến với đạo Phật là do hoàn cảnh, truyền thống gia đình, xu hướng xã hội . . .với những mong cầu: thoát khỏi cái hiện có, duy trì cái đang có, được nhiều hơn cái hiện có.
image
Lục độ Ba-la-mật
12/09/2010 09:56:00
Lục độ Ba-la-mật là pháp tu của hàng Bồ tát, được hiểu một cách khái quát là sáu phương tiện đưa người qua bờ bên kia, tức từ bờ mê qua bờ giác.
image
10 điều tâm niệm
12/09/2010 09:45:00
Mười điều tâm niệm được tìm thấy trong Luận-Bảo-Vương Tam-Muội. Đây là hành trang của một hành giả mang theo suốt lộ trình tu hành, từ khi phát tâm đến khi thành chính giác.
image
Ý nghĩa chính chư Phật an lập tịnh độ
12/09/2010 09:23:00
1. Độ là cõi nước, nghĩa này khác với nghĩa nước nhà. Cõi nước ở đây chỉ vào thế giới mà nói. Thế giới, theo căn cứ sách Phật là “hư không vô biên, thế giới vô số”.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 221 | đang hiển thị: 51 - 60