Phổ thông

image

Nhân cách của một vị Bồ-tát - Từ lý tưởng đến hiện thực

Bồ-tát, nói cho đủ là Bồ-đề Tát-đỏa, xuất phát từ tiếng Phạn là Bodhisattva bao gồm hai nghĩa chính là “hữu tình giác” và “giác hữu tình”, tức là một chúng sanh được giác ngộ và cũng là bậc làm cho chúng sanh giác ngộ.
Xem tiếp
Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền
09/03/2010 11:21:00
"Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn ngờ hỏi đến Tây phương; Di đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc"
image
Bước đầu tìm hiếu nội dung tư tưởng giáo dục của triết lý Phật giáo (phần 1)
01/03/2010 06:16:00
Trong thời đại ngày nay, khi khoa học – kỹ thuật tiến như vũ bão, khi cách mạng công nghệ luôn được nói đến thì chúng ta cũng phải nhận thức được là cùng với tiến bộ của khoa học công nghệ, con người không được quên sự tiến bộ của nhân văn. Và, ở bất kỳ thời đại nào, giáo dục con người cũng là một hoạt động đặc trưng nổi bật, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển xã hội, sự tiến bộ nhân văn.
image
Bốn chặng đường tỉnh thức
25/02/2010 14:29:00
Hàng năm mỗi khi Đông tàn xuân đến, Phật tử khắp nơi lại nhớ ngày thành đạo của đức Thích Tôn. Đối với Phật tử Việt Nam chúng ta nhất là những người theo truyền thống đại thừa, danh từ Phật hay "Bụt" đã trở thành một khái niệm vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
image
Ý nghĩa quy y qua ba chặng đường tu tập
25/02/2010 14:07:00
Có ba chặng đường đến giác ngộ: Nhân thiên (con đường nhỏ hay chặng một), Thanh văn, Duyên Giác (con đường trung hay chặng hai), Bồ tát (con đường lớn hay chặng ba). Vì ở mỗi chặng mục đích tu hành một khác, nên đức tin đối với Tam bảo cũng khác.
image
Ý nghĩa và tầm quan trọng của những ngày đầu năm mới theo Kim cương thừa
13/02/2010 15:48:00
Thay vì nhờ một người phàm tình xông đất, hãy chuẩn bị một bức tranh tượng Phật, Bồ tát hoặc các bậc Thầy giác ngộ nào mà tâm chúng ta kính ngưỡng với tín tâm thanh tịnh và tin tưởng tuyệt đối rằng, đó không phải là tranh tượng mang tính vật chất, mà chính là sự hiển diện thật sự của các ngài.
Những khía cạnh khác nhau của Tâm
27/01/2010 14:02:00
Lời dạy của Ðức Phật là chân lý. Những gì Ngài dạy có thể được chứng minh qua kinh nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thật sự không biết hầu hết những sự thật thông thường về đời sống hằng ngày: Danh pháp và Sắc pháp xuất hiện do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm.
Ðặc tính của Sân hận
26/01/2010 13:56:00
Khi chúng ta giận dữ với người khác, chúng ta tự làm hại chính mình do bởi tâm sân. Ðức Phật đã chỉ rõ những kết quả nguy hại của sân hận (Dosa).
image
Niệm Phật và niệm Bụt
01/01/2010 12:31:00
Niệm Phật và niệm Bụt khác nhau thế nào? Ý nghĩa không có khác nhau, chỉ khác nhau về cách phát âm. Phật và Bụt đều là cách phát âm của người Việt từ chữ Buddha. Cách phát âm chữ Phật có trong ngôn ngữ Việt nam, ít nhất là trải dài hai ngàn năm và cách phát âm chữ Bụt có trong ngôn ngữ Việt nam, nhưng người Việt ít sử dụng.
image
Chay - mặn trong ẩm thực Phật giáo
29/12/2009 10:50:00
Suy cho cùng, con người chỉ vì miếng ăn mà đã gây ra biết bao tội lỗi, nhưng đó là phạm vi chung của nhân loại. Riêng trong đạo Phật, cũng việc ăn uống, có một vấn đề thường gây thắc mắc, tranh luận đúng sai, nên hay không nên, cho khá nhiều người. Ðó là: Ăn mặn và Ăn chay.
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last tổng cộng: 221 | đang hiển thị: 81 - 90