Trang chủ Blog chùa Tưởng niệm NT.Như Huệ tại thiền viện Phổ Chiếu

Tưởng niệm NT.Như Huệ tại thiền viện Phổ Chiếu

402
2
Di ảnh Ni trưởng Như Huệ tôn trí tại tổ đường thiền viện Phổ Chiếu

PTVN – Sáng ngày mùng 8 tháng giêng, Canh Tý (01/02/2020), tại Thiền viện Phổ Chiếu (ấp Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trang nghiêm diễn ra lễ huý kỵ lần thứ 36 cố Ni trưởng Thích nữ Như Huệ viên tịch.

Chứng minh, tham dự lễ có TT.Thích Thông Không – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Vũng Tàu, trụ trì Thiền viện Dưỡng Chân (TP.Vũng Tàu), cùng quý Ni trưởng, Ni sư, chư tôn thiền đức Tăng Ni thiền phái Trúc Lâm và môn đồ pháp quyến, Phật tử.

Tại chánh điện Thiền viện Phổ Chiếu, TT.Thích Thông Không và chư tôn thiền đức Tăng cùng quý Phật tử đã thực hiện nghi thức thiền môn, dâng hương lễ Phật, tụng lời kinh Bát-nhã trầm hùng.
Tiếp đó, tại tổ đường Thiền viện Phổ Chiếu, chư tôn thiền đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã dâng hương tưởng niệm đến giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ.
Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm, đại diện môn đồ pháp quyến thiền viện Phổ Chiếu đã tác bạch cúng dường trai Tăng hồi hướng công đức đến giác linh cố Ni trưởng.
Tại đây, TT.Thích Thông Không đã thay mặt chư tôn thiền đức tăng thọ nhận cúng dường và ôn lại những công hạnh của Ni trưởng, tán thán những thành quả chư tôn đức Ni tại thiền viện Phổ Chiếu đã làm được như một sự tiếp nối hạnh nguyện đẹp của quý Ni trưởng.

Được biết, Ni trưởng Như Huệ, thế danh Vương Thị Kiến, sinh năm Giáp Dần (1914) tại xã Huyền Hội, quận Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong một gia đình trung lưu nhiều đời có nhân duyên với Phật pháp.

Năm 16 tuổi, Ni trưởng xin phép cụ Tổ Như Nhiêu được xuất gia tại chùa Thành Xuân ở Tịnh Biên, Châu Đốc. Ngày 8-4-1930, Ni trưởng chính thức làm lễ thế phát, được Hòa thượng bổn sư ban Pháp danh Hồng Huệ.

Năm 1931, Ni trưởng lên Chợ Lớn vào chùa Giác Hải đảnh lễ Tổ Từ Phong xin nhập chúng tu học. Đến năm 1933, phong trào chấn hưng Phật giáo được Sư cụ Tuyên Linh chủ xướng và vang dội khắp miền Nam. Tại tỉnh Trà Vinh thành lập trường Lưỡng Xuyên Phật học Viện, do ngài Huệ Quang làm Chánh Tổng lý, ngài Từ Phong làm đại Đạo sư, ngài Khánh Hòa làm Đốc học, nhằm mục đích đào tạo Tăng tài, thắp lên ngọn đèn Chánh pháp. Ni trưởng xin nhập học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, tại đây Ni trưởng được thọ Sa-di-ni giới. Năm 1935 được thọ Cụ túc giới tại Giới đàn Lưỡng Xuyên do cụ Tổ Tuyên Linh hiệu Khánh Hòa làm Hòa thượng Đàn đầu. Ni trưởng cũng xin y chỉ với cụ Tổ làm Thân giáo sư để được dìu dắt thêm phần tấn tu đạo nghiệp.

Ni trưởng là một trong các vị tôn đức của Ni giới miền Nam, góp phần xây dựng và lãnh đạo Ni chúng từ thuở ban sơ cho đến ngày nay. Cuộc đời của Ni trưởng hòa nhịp song song với những biến chuyển của Phật giáo miền Nam. Từ thuở niên thiếu nhập học tại Lưỡng Xuyên, ôn tầm kinh văn, cho đến khi ra làm Phật sự, cộng tác thành lập Ni bộ, cống hiến cả chí nguyện và đạo hạnh của mình cho đoàn thể Ni lưu, làm nhân duyên cho Phật tử quy ngưỡng, gắn liền công đức và tâm tư với mái chùa Từ Nghiêm, vỗ về an ủi không biết bao nhiêu

Năm 1983, sau khi trùng tu tổ đình Vĩnh Bửu, Ni trưởng thọ bệnh, đến ngày mùng 9-1-Giáp Tý (1984) sức khoẻ yếu dần. Theo định luật vô thường, Ni trưởng an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ tại chùa Từ Nghiêm, trụ thế 71 tuổi, hạ lạp 49 năm.

Anh Quốc

 

 

2 BÌNH LUẬN

  1. Sư bà Vĩnh Bửu huý Như Huệ thuộc dòng LT Gia Phổ thế thứ 40 là pháp tử của Cố tLHT Như Nhiêu chùa T;hành Xuân Tịnh Biên là vị Mô phạm Ni tràng hàng tiên khởi ni Lưu của phong trào chân hưng PG miền Nam .Sư Bà sớm châu du khắp nơi cấu pháp với TLHT Chí tHiền-Phi Lai;Từ Phong giác hải và Bửu Thọ-Như Mật Tây An;tính ra Sư bà Đồng thế thứ coi như Huynh đệ với Cố tLHT Thiện Hoa và Sư Bà Diệu Kim .Sư bà ngoài chùa Vĩnh Bửu nơi trụ xứ;Người còn được ni Bộ Bắc Tông giao chùa từ Nghiêm cho NT Trông coi lá 1 Ni trường .NT đã quy y ;Thế độ;Y chỉ cho nhiều ni nay lên háng ni trưởng và cư sỉ Thuần thành lảo thông Phật học nội diển .Các chùa trong miền tây như Bạc Liêu cần thơ Vĩnh Long Long Xuyên Châu Đốc Rạch Giá Hà Tiên Trà Vinh Sóc Trăng Long An Bến Tre Gò Công và Sa đéc đều có bước Chân Sư Bà du hoá hành đạo .Nhiều chùa miền Nam còn tôn thờ di ành long vị của Sư Bà 1 vị mô Phạm giáo sư Trưởng Ni

  2. Thêm 1 giai thoại về Cố đại Ni Trưởng sư Bà Như huệ pháp huý Hồng Huệ thế thứ 40 thuộc Thiền phái LT Gia Phổ ĐẠo Mân do đức Sơ Tổ Nguyên thiều đời thứ 33 trueyn62 qua Nam hà thời Trịnh Nguyễn phân tranh lấy sông Linh giang làm ranh giới Nam Bắc.Có 1 lần Đức Tổ thầy Bổn Sư kẻ hèn nầy hiệu Bửu Thọ Như Mật hay Đạt Mật cố Vc chùa Tổ Đình Tây An núi Sam Châu Đốc [đời thứ 39 và 38 theo 2 dòng kệ LT].Thầy cho biết có 1 lần quý Tổ cùng thế thứ tựu hội cúng kỵ Tổ ở chùa nào trong vùng nay lâu quá quên??.sư Bà đến lạy chư tổ tại Tiền cầu thọ y chỉ .Quý tổ hỏi Cô muốn Tu để làm chi ??.Sư bà dõng mảnh trả lời con dụng công Tu để làm Phật ;quý tổ ngồi nghe ngã ngửa ra ;ko ngờ 7 đến 80 năm trước đây cò vị Ni lưu dõng mãnh muốn Tu tầm sư học đạo cho đạt quả vị giải thoát sanh tử luân hồi.giai thoại nầy ko biết có ai còn nhờ chăng ???

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here