Nghi lễ

image
Tìm hiểu tập quán cúng cô hồn hay lễ Mông Sơn thí thực
06/08/2006 12:14:53

Nhân lễ Vu lan báo hiếu, cũng là dịp xá tội vong nhân, xin giới thiệu bài viết về Tập quán cúng cô hồn hay lễ Mông sơn Thí thực và một số hình ảnh trong lễ Mông sơn Thí thực tại Tùng lâm Quán Sứ, Hà Nội vừa diễn ra tối 13/7 Bính Tuất

back 1 2 3 4 5 6 tổng cộng: 52 | đang hiển thị: 51 - 52