HT.Thích Thanh Từ: Chuẩn bị cho cái chết an lành

Ở thế gian này, nếu ai muốn gì được nấy, người đó sống dai không? Chắc không dai đâu, vì muốn ăn món này...

Ngày khánh tuế sư ông Vạn Đức

Không nhớ chính xác tự lúc nào, sau ngày Lễ Tự tứ, Tổ đình Vạn Đức chọn ngày 17/7 âl là ngày khánh tuế...

Khung ảnh vượt thời gian: Hội Đồng chứng minh – Hội Đồng Trị Sự...

Từ phải qua:Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thanh Hào ( Chùa Đọ) Trưởng Lão Hoà Thượng : Kim Cương Tử ( Chùa Trấn Quốc) Trưởng Lão...

Tâm niệm tưởng nhớ 19 năm ngày cố thượng tọa Thích Chơn Thanh viên...

Hôm nay ngày 22/7 (13/6/Tân Sửu), các chùa thuộc đệ tử, môn phong của cố Thượng tọa Thích Chơn Thanh đồng loạt tiến hành...

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên (1928-2021) – Phó Pháp chủ...

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG ĐẠO HIỆU THÍCH THIỆN DUYÊN Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành viên Hội đồng Giám...

Tâm thư của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có...

Khung ảnh vượt thời gian: Tổ Tây Thiên – Thích Giác Nguyên(1877-1980).

Ngài đại Thọ :104 tuổi Hạ Lạp: 70 năm Từ năm 1963 đến 1966, mặc dù tuổi cao, Hoà thượng vẫn nhiều lần chống gậy...

Hòa thượng Thích Thiện Hoa với sự nghiệp Hoằng pháp và đào tạo tăng...

Sang thế kỷ XX, Phật giáo Việt Nam có sự suy thoái và bị lấn át bởi các tôn giáo khác. Trong bối cảnh...

Cố TT.Thích Chơn Thanh: “Ăn cơm cần có canh, tu hành cần có bạn”

Người ta nói: “Ăn cơm cần có canh, tu hành cần có bạn”, tôi nghĩ đúng vì khi mình rời bỏ gia đình, xóm...

Khung ảnh vượt thời gian: Tổ Linh Ứng Thị Cấm- Sư Tổ Cao Chân...

Tổ Linh Ứng Thị Cấm- Sư Tổ Cao Chân Thường -người làng Sở Thượng thuộc dòng Họ Cao nổi tiếng thi thư lễ nghĩa...

Bài xem nhiều