Lời cảm tạ của ban tổ chức tang lễ đức đại lão Hòa thượng...

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính bạch chư tôn đức Hòa thượng Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hòa thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, quý đạo hữu trong Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý đạo hữu Phật tử các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

Lời tưởng niệm Đức đệ nhị Pháp chủ GHPGVN của Trung ương Giáo hội...

Kính bạch

- Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Kính bạch chư tôn đức Hòa thượng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Kính bạch chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước;

- Kính thưa chư vị khách quý;

- Kính thưa quý Phật tử, quý liệt vị;

Chương trình lễ tang đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm tịch – Pháp...

Ngày 8 tháng 3 năm 2005 (29/1/ Ất Dậu)

08 giờ: Cung thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng từ Bệnh viện Hữu Nghị về  chùa Quán Sứ – Trụ sở Trung ương Giáo hội.

09 giờ: Lễ bạch Phật, nhập kim quan

10 giờ: Lễ thụ tang

10 giờ 30 phút: Cúng tiến Giác linh

11 giờ: Thụ trai

14 giờ: Lễ viếng (Nội bộ Giáo hội)

16 giờ: Khóa lễ tụng kinh, niệm Phật cầu siêu

19 giờ: Dâng lục cúng (Ban kinh sư miền Bắc)

           Tụng kinh Diệu pháp liên hoa (Đạo tràng Pháp hoa miền Bắc)Tụng thông tiêu

Danh sách Ban lễ tang Đức đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo...

01.     Trưởng ban:

 HT. Thích Trí Tịnh

Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thông cáo đặc biệt Hướng dẫn Tổ chức Lễ truy niệm Đức Pháp chủ...

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH – THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

Kính thưa Quý Ban,

Cố Đại lão Hòa thượng THÍCH TÂM TỊCH - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, mặc dù Trung ương Giáo hội và Môn đồ pháp quyến, các Y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội đã tận tình chăm sóc, nhưng Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc 14g 30 ngày 06 tháng 03 năm 2005 (tức ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu).

-            Trụ thế 91 năm

-            Hạ lạp 66 năm

Cáo phó Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích...

-        Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-        Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-        Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội;

-        Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội;

-        Môn đồ pháp quyến và hiếu quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Tiểu sử Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch Pháp chủ Giáo hội...

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão - 1915 tại phố Hội Bình, tỉnh Yên Bái (nay là phường Hồng Hà - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái).

Kỷ yếu tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu thần thị tịch ngày 6 tháng 3 năm 2005 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm t Dậu), trụ thế 91 năm, hạ lạp 66 năm, đã để lại trong lòng môn đồ tứ chúng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước niềm kính thương vô hạn.

Kỷ yếu tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thống nhất Phật giáo năm 1981 và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự kiện chói lọi trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam, và sự kiện Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bậc xuất trần thượng sĩ, bậc tùng lâm thạch trụ, cao tăng thạc đức với đầy đủ “Đạo, Học, Hạnh, Nghị” được suy tôn Pháp chủ - ngôi vị tối cao của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ sự kế thừa xứng đáng mạch Phật pháp, truyền thừa xứng đáng những di sản mà Lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam đã để lại suốt 2000 năm qua.

Hình ảnh tang lễ Đức đệ nhất Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng...

Một số hình ảnh trong Tang lễ của Đức Đệ nhất pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bài xem nhiều