Cáo phó Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích...

-        Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-        Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-        Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội;

-        Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội;

-        Môn đồ pháp quyến và hiếu quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Tiểu sử Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch Pháp chủ Giáo hội...

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất Mão - 1915 tại phố Hội Bình, tỉnh Yên Bái (nay là phường Hồng Hà - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái).

Kỷ yếu tưởng niệm Đức Đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu thần thị tịch ngày 6 tháng 3 năm 2005 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm t Dậu), trụ thế 91 năm, hạ lạp 66 năm, đã để lại trong lòng môn đồ tứ chúng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước niềm kính thương vô hạn.

Kỷ yếu tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt...

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thống nhất Phật giáo năm 1981 và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự kiện chói lọi trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam, và sự kiện Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bậc xuất trần thượng sĩ, bậc tùng lâm thạch trụ, cao tăng thạc đức với đầy đủ “Đạo, Học, Hạnh, Nghị” được suy tôn Pháp chủ - ngôi vị tối cao của Phật giáo Việt Nam đã chứng tỏ sự kế thừa xứng đáng mạch Phật pháp, truyền thừa xứng đáng những di sản mà Lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam đã để lại suốt 2000 năm qua.

Hình ảnh tang lễ Đức đệ nhất Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng...

Một số hình ảnh trong Tang lễ của Đức Đệ nhất pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ: Phúc Tuệ song tu

Hôm đó không phải ngày tuần, nên cảnh chùa tĩnh lặng, tôi đến chùa Hoè Nhai, những mong thu thập thêm chút tư liệu để viết câu chuyện “SỰ TÍCH VỀ HAI ÔNG THIỆN VÀ ÁC” cho Tuần báo “Người Hà Nội”. Trong dịp này, tôi đã may mắn được gặp Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Ngài đang tĩnh toạ với phong thái trang nghiêm, nghi dung điềm đạm bên bộ tràng kỷ đơn sơ mà cổ kính.

Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Đôi lần yết kiến Đức Đệ...

Nam Mô A Di Đà Phật

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đức pháp chủ.Tôi từng nghe, người tu Phật lấy trí tuệ làm đầu, nhờ đó mà hiểu sâu sắc về quy luật vô thường của tạo hoá, để tâm an trụ vào nơi vô sinh vô diệt, thoát ra ngoài cả sắc giới và vô sắc giới…

Đức Pháp chủ- Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Đức Pháp chủ Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận sinh nhằm năm Đinh Dậu (1897) cùng tuổi với phụ thân tôi và người cũng là đồng hương xứ Nam với cha tôi.

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN: Hoài niệm Ân đức Tôn sư

Dòng thời gian cứ đi mãi không dừng như dòng thác chảy hoài không dứt. Ôi! kiếp nhân sinh thật ngắn ngủi so với chuỗi dài vô tận của thời gian.

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ: Những lời căn dặn Việt Nam và...

Sinh tử đại sự. Lời Tổ dạy đã được Thầy lấy làm điều tâm đắc coi như khuôn vàng thước ngọc, làm kim chỉ nam để răn dạy đồ chúng. Con được hân hạnh hầu Thầy trong quãng đời xuất gia học đạo. Bởi thế, những kỷ niệm cao đẹp sáng ngời đạo hạnh của Thầy đã là dấu ấn thiêng liêng in vào tâm não con như bóng theo hình trong suốt cuộc hành trình Hành Đạo.

Bài xem nhiều