Tưởng niệm đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN- Cảm niệm của HT. Thích Thiện...

Khi tôi đang là học tăng trường An Nam Phật học Huế những năm 1936-1945, tôi đã có nghe tên cụ Đồng Đắc mà các vị tôn túc trong Sơn môn Huế lúc bấy giờ thỉnh thoảng nhắc đến trong những cuộc đàm đạo của các vị.

Tường thuận Tang lễ Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Đại...

Ngày 23/12/1993

Khi chiếc đồng hồ trên tường của bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô vừa báo 5 giờ 5 phút thì nhịp tim Đức Pháp Chủ vừa ngừng đập giữa lời kinh trợ niệm của Chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội và môn đồ pháp quyến.

Lời cảm tạ của Ban tổ chức Lễ tang Đức đệ nhất Pháp chủ...

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch:

- Chư tôn Hoà thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, Quý đạo hữu trong Hai Hội đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

- Chư tôn Hoà thượng, Chư Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni, Quý đạo hữu Phật tử thuộc Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội và các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội toàn quốc,

Tưởng niệm Đức đệ Nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận: Bái niệm Đức...

Than ôi!

Mây Non Côi ngất ngất mấy tầng,

Cảnh sao dời vần xoay thường thế thế.

Nước Sông Nhị đầm đìa tuôn lệ,

Cuộc dâu bể đổi thay hằng vậy vậy.

Chí Xuất Trần vẹn nghĩa non sông                              Bậc Thạch Trụ suy tôn bái khấp.

Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận: Cảm niệm của...

Kính lạy Đức Bổn Sư Hoà Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tác đại chứng minh.

Kính bạch Chư tôn Hoà thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trong

Ban Tổ chức tang lễ.

Kính bạch Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ môn đồ pháp quyến.

Tưởng niệm Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Thích Đức Nhuận- Chí tâm tán...

Nam mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đức đệ nhất Pháp chủ, đại Lão Hoà thượng

Thích thượng Đức hạ Nhuận

Toạ tiền Tuệ giám

Bài truy niệm Đức Pháp chủ của Chư Tăng Ni và Phật tử Tổ...

Kính dâng

Giác linh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế danh Phạm Đức Hạp, pháp danh Thích Đức Nhuận, trụ thế 97 tuổi, hoằng Đạo 77 năm, viên tịch ngày 11/11/Quý Dậu, tức ngày 23/12/1993 tại chùa Hoè Nhai thủ đô Hà Nội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điếu văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc tại Lễ...

Kính bạch giác linh Đức Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

Hôm nay, chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng, Ni, và tín đồ Phật giáo Việt Nam chúng con vô cùng thương tiếc, cung kính tiễn đưa kim quan Đức Ngài về nhập bảo tháp tại Tổ đình Quảng Bá. Kính xin Đức Ngài niệm tình chứng giám.

Ban tổ chức Tang lễ Đức Pháp chủ GHPGVN- Đại lão Hoà thượng Thích...

- Trưởng ban:

                                    Hoà thượng Kim Cương Tử

- Phó ban:

Hoà thượng Thích Tâm Thông

Hoà thượng Thích Thuận Đức

Hoà thượng Thích Hiển Pháp

Hoà thượng Thích Trí Dũng

Thượng toạ Thích Thanh Tứ

Ban lễ tang Đại lão Hoà thượng Thích Đức Nhuận- Đệ nhất Pháp chủ...

1. Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

2. Hoà thượng Thạch Xom, Phó Pháp chủ

3. Hoà thượng Ma-Ha-Sa-Ray, Phó Pháp chủ4. Hoà thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ

Bài xem nhiều