Lo cho con người là một minh triết của Phật giáo VN

Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ của mình vào hai câu hỏi. Một là, quan niệm hiện đại nghĩ như thế nào về đạo Phật? Hai là, những giá trị Phật học nào đã đóng góp cho văn hóa Việt có rất nhiều ý nghĩa cho thời hiện đại?

Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Kể từ ngày đạo Phật du nhập vào nước ta, đến nay đã trãi qua trên dưới 2000 năm lịch sử và hiện nay, Phật giáo Việt nam đang đứng trước một trào lưu mới. Đó là trào lưu đất nước đang bước vào ngưỡng cửa hội nhập và phát triển trong xu hướng toàn cầu. Đồng hành cùng với dân tộc, Phật giáo cũng đã hòa nhập trước những sự chuyển biến sâu rộng ấy. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần nầy cũng là một bước ngoặc quan trọng để Phật giáo Việt Nam biểu hiện rõ nét tính hội nhập và phát triển của mình.

Phật giáo với việc ngăn ngừa chiến tranh và xây dựng thế giới hòa...

Với kẻ xâm lược, mục đích gây chiến tranh thì rất nhiều nhưng tựu trung cũng là mong muốn quyền lực, danh lợi của một số ít người trong xã hội, nhưng số ít ấy lợi dụng vị thế, quyền lực, tiền tài… để lôi kéo, kích động đưa nhiều người vô tội vào các cuộc chiến tranh.

Xung đột và giải pháp Phật giáo (*)

Xung đột là chuyện thường tình ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ khi nào. Nó thường xảy ra trong mỗi con người, mỗi gia đình hay trong một phạm vi lớn – giữa những sắc tộc hay giữa những quốc gia; và mỗi khi như vậy thì nó dẫn đến khổ đau hay thậm chí đưa đến tận thế! Vì vậy, xung đột là một vấn đề lớn của nhân loại và một giải pháp về nó là một điều phải được đề ra.

Bình an nội tại là nền tảng vững chắc nhất cho hòa bình thế...

Nền tảng của bình an và hòa hợp thế giới bắt nguồn từ mỗi một chúng ta. Và khi chúng ta nhìn sâu vào tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển và chuyển hóa nội tâm của mình, chúng ta thấy cần phải tìm ra phương pháp có thể giúp mình đạt được sự bình an nội tại. Trong quá trình này, Phật giáo đóng góp rất nhiều cho thế giới hiện đại như Phật giáo đã từng đóng góp hai ngàn năm trăm năm trước đây.

Các hình thức nhập thế của đạo Phật

Vì nhu cầu của cuộc đời mà có đạo Phật và vì vậy đạo Phật đến với con người cũng bằng tất cả con đường nào thích hợp nhất. Nói đúng hơn, nhập thế là đặc tính của đạo Phật và vì vậy nhập thế chẳng có gì mới mẻ đối với đạo Phật mà có chăng thì chỉ có sự thay đổi khi thời đại xã hội thay đổi.

Phật giáo là đạo lý phục vụ toàn diện

Phật giáo, hai từ rất gần gũi đối với bất cứ ai trên mảnh đất có hình cong chữ S này từ hai ngàn năm qua cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau. Bởi vì Phật giáo đã hòa quyện cùng dân tộc như nước với sữa, nên chuyện của dân tộc là chuyện của Phật giáo: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông” [1].

Tinh thần hòa hợp của Phật giáo Việt Nam và ngày Vesak Liên Hợp...

Ngày nay, nước Việt Nam đã được Độc lập và thống nhất hơn 30 năm qua. Đất nước Việt Nam đang có dấu hiệu khởi sắc ở thế kỷ 21. Phật giáo Thế giới và Phật giáo Việt Nam đang bước vào vận hội mới. Riêng Phật giáo Việt Nam đã hình thành một tổ chức được gọi là Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Sự hình thành này là một cơ duyên đưa tới đoàn kết, thống nhất, hòa hợp; tạo thành sức mạnh để phát huy tinh túy và đạo lý của đức Phật.

Thế giới này không phải của ta

Trong nỗ lực bảo vệ trái đất trước những tàn phá của chính chúng ta, có biết bao nhiêu việc trước mắt cần phải làm và có lẽ sẽ rất là dài lâu. Vì vậy, tốt hơn hết chúng ta nên thực hành với một tuệ giác về vô ngã, hơn là bằng một thái độ “thế giới này là của tôi”.

Phật giáo nhập thế: Đem đạo vào đời – đem đời vào đạo

Nói đến vấn đề Đạo Phật nhập thế, có nghĩa là nói đến vấn đề “Đem đạo vào đời”. Nhưng, vấn đề ngược lại: “Đem đời vào đạo”, thì vẫn có ý kiến xem là một “tai hại”!

Bài xem nhiều