Cái đẹp của con người

Không biết tự bao giờ, có lẽ trong quá trình tiến hóa của con người, cái đẹp trở thành một tính chất không thể thiếu của xã hội con người. Càng văn minh, người ta càng đam mê và càng đòi hỏi cái đẹp trong mọi lãnh vực của con người và xã hội. Cái đẹp gắn liền với văn minh, như khẩu hiệu “Hãy giữ cho thành phố sạch đẹp”.

Tịnh độ tông với xã hội ngày nay

Những lời thống thiết xuất phát từ lòng từ bi vô lượng của chư Phật, chư tổ chính là kim chỉ nam cho chúng ta cứu vãn, khôi phục và làm rực rỡ nền văn hoá đạo đức truyền thống của dân tộc.

Phật pháp và an toàn giao thông

Một trong những phương cách tốt nhất cho việc góp phần vào sự an toàn giao thông hiện nay cũng chính là thực hiện các giáo pháp mà Đức Phật đã đề ra, theo đó giúp cho tâm con người được điềm tĩnh, sáng suốt để chỉ đạo cho mọi hành động và việc làm của họ đúng đắn, mang lại lợi ích cho cá nhân và cho cả cộng đồng xã hội.

Đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng

Cái đèn vàng là khoảnh khắc đặc biệt - không cấm mà cũng không cho phép - để mỗi người tự thể hiện cái phẩm chất đạo đức và rộng hơn là cấp bậc, trình độ văn hóa của mình.

Người Phật tử cần phải làm gì trước vấn nạn an tòan giao thông?

Đứng trước thực trạng đầy bất an và biến động như vấn đề giao thông hiện nay, nên chăng chúng ta cần suy ngẫm lại những lời dạy của Đức Phật từ kinh điển và liên hệ với thực tế đời sống ngõ hầu góp phần giảm thiểu những nỗi thương tâm, mất mát do tai nạn giao thông gây ra.

TS Nhất Hạnh: Đạo Phật có thể đóng một vai trò rất quan trọng...

Với nhiều người, Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, một triết gia, một nhà văn hay là một nhà hoạt động xã hội vẫn là câu hỏi khó trả lời. Câu trả lời này càng khó khăn hơn khi họ đọc sách của ông hoặc nghe ông thuyết giảng.

Phật giáo và vấn đề an dân trợ quốc ở Việt Nam

Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề là chính quyền nhà nước Việt Nam, chư Tôn đức và tầng lớp tu sĩ trí thức Phật giáo Việt Nam cần phải nghĩ ra những giải pháp mới hay đường lối cải cách mới để dân tộc và đất nước Việt Nam cũng như Phật giáo Việt Nam thích ứng với chiều hướng phát triển văn minh hiện đại của toàn thế giới ngày nay.

Đạo đức và hạnh phúc

Đạo đức, dù với một xã hội tiến hóa văn minh như thế nào, cũng luôn luôn là một nhu cầu cho tâm lý con người. lịch sử từ xa xưa đến hiện đại, khi liệt đánh giá một nhân cách đều chú trọng đến khía cạnh đạo đức của con người đó.

Giới luật Phật giáo và đạo đức xã hội

Phật giáo có hệ thống học thuyết luân lý đạo đức cho chính mình. Trong quá trình sáng lập truyền bá và phát triển Phật giáo, đạo đức Phật giáo dần dần hình thành và hoàn bị.

Quan điểm của Phật giáo về tính dục, hôn nhân và đồng tính

Giáo lý Phật giáo nhìn sự sinh như là việc bắt đầu của một vòng luân hồi khác. Phật giáo không xem sự phát sinh đời sống mới như là một sự xác thực rằng con người đang đóng một vai trò trong kế hoạch thiêng liêng, mà là một hành động sai lầm trong tiến trình ngộ nhập Niết bàn.

Bài xem nhiều