Đạo đức Phật giáo trên bình diện nhân sinh

Đạo Phật xuất hiện cách đây hơn 25 thế kỷ, trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử, từng chịu đựng biết bao sự thử thách nghiệt ngã của thời gian, nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Sự kêu gọi của Tâm linh

Đức Phật đã nói, “Trong chính thân thể cao hơn thước rưỡi này, cùng với tri giác và tư tưởng. Như Lai tuyên bố đây là thế gian (hữu hạn và khổ đau), nguồn gốc của thế gian (hữu hạn và khổ đau), sự chấm dứt thế gian (hữu hạn và khổ đau) và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian (hữu hạn và khổ đau) ấy”.

Lời Phật về lẽ thịnh suy của một đất nước

Nhân loại đã trải qua nhiều giai đoạn tiến hoá, theo đó các thể chế nhà nước cũng được cải thiện và tiến bộ đáng kể qua từng giai đoạn lịch sử. Nhưng dù tiến bộ đến đâu thì mọi thể chế đều do con người tạo ra và do con người điều hành.

Khi tâm hồn xơ hóa

Chuyện một cô bé làm thuê trong một quán phở bị hành hạ bằng nhục hình suốt 14 năm trời giữa lòng Hà Nội còn xôn xao dư luận thì lại xảy ra chuyện một cậu bé lớp 6 vì bị tra hỏi chuyện trộm tiền đã uống thuốc rầy tự tử ở Ban Mê Thuột, rồi tiếp đến ngay chuyện gia đình bảo mẫu hành hạ các em nhỏ chỉ vài tuổi đầu.

Roi vọt trong giáo dục

Nếu thầy cô thật sự răn dạy các em xuất phát từ lòng yêu thương và trách nhiệm, ngọn roi kia nào có nghĩa gì? Một thiền sư khi cần cảnh giới các thiền sinh vẫn dùng hèo nhắc nhở nhưng có ai sinh lòng oán hận đâu?

Vai trò của Ni giới Việt Nam trong xã hội hiện đại

Theo tinh thần Phật giáo Đại thừa, chư vị Bồ tát tùy loại ứng hiện thân, nghĩa là mang thân hình nào có thể giúp cho nhiều người hướng thiện, an vui, giải thoát thì các Ngài hiện diện với thân hình đó; vì các vị Bồ tát xem thân vật chất này như chiếc áo mặc bên ngoài, hay một phương tiện để thực hiện sáu pháp Ba la mật của Bồ tát hạnh.

Xã hội hài hòa

Lời kêu gọi “Hãy cứu lấy trái đất” từ khắp các diễn đàn, các hội nghị cho chúng ta thấy một điều: Trong thế kỷ XX, con người đã quá chú trọng vào kinh tế và khoa học kỹ thuật, còn hai lĩnh vực văn hoá và tôn giáo thì yếu kém, do đó thế giới đã mất cân bằng. Đây là sự mất cân bằng phát triển không hài hoà giữa ba lĩnh vực Địa Nhân Thiên.

12 Vấn đề xã hội dưới cái nhìn Phật giáo

Tôi có cảm tưởng là ngành báo chí thông tin chú ý quá nhiều đến mặt xấu của những hoạt động của con người, khiến cho quần chúng có cảm tưởng là bản tính con người hoàn toàn xấu. Khi nghĩ như thế, tự nhiên người ta chán nản và thật sự có nguy cơ mất hết hy vọng.

Kinh tế Phật giáo theo quan điểm Đại thừa

Đức Phật có đề cập gì đến sinh hoạt kinh tế hay không. Khi theo dõi những hậu quả của kinh tế thị trường, tôi còn phải đi tìm hiểu lập trường của Phật giáo về các vấn đề môi sinh, nhất là đối với việc khai thác tài nguyên không tái tạo, thái độ đối với sự nghèo khổ (và những chế độ chính trị đưa đến nghèo khổ), đối với chủ trương tiêu thụ hàng hóa thả cửa, đối với công ăn việc làm, vai trò của từ bi trong các hoạt động thương mãi và cuối cùng đến một câu hỏi tối hậu mà mọi tôn giáo đều muốn có câu trả lời: ý nghĩa của đời sống là gì?

Lạc sở hữu

Khi doanh gia đọc sách Phật là cốt tìm sự lắng đọng trong tâm hồn. Không ngờ từ những giờ phút bình yên này lại nhận biết thêm nhiều điều mới mẻ, sâu sắc…Quả là đạo Phật có sức dẫn dụ lòng người, kể cả những người quanh năm bận rộn mua và bán.

Bài xem nhiều