Từ Tam bảo đến Tam quy…

Tam quy, hay Tam quy y, hiểu một cách đơn giản nhất là “quy y Tam bảo”, trong đó khái niệm quy y được hiểu là “quay về nương theo”. Như vậy, suy rộng ra chúng ta sẽ hiểu được rằng quy y Phật nghĩa là quay về nương theo Phật, quy y Pháp là quay về nương theo Pháp, và quy y Tăng là quay về nương theo Tăng.

Ý nghĩa Tịnh độ

Tịnh độ của Đức Phật hiện hữu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm với tâm từ bi và tuệ giác của Ngài...

Cái chết đối với người Phật tử

Khi Đức Phật còn là thái tử, trong lúc đi dạo chơi, Ngài đã trông thấy những cảnh khổ đau của kiếp sống con người là bệnh hoạn, già yếu và chết.

Tưởng niệm nhân ngày vía Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn

Ngày 02/4/2007, nhằm ngày Rằm tháng Hai năm Đinh Hợi, Phật lịch 2551, đại gia đình Phật tử thế giới lại thành tâm tưởng niệm 2471 năm ngày Đức Bản sư Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Nhập Niết bàn. Nhân ngày tưởng niệm này, chúng tôi xin lược trích giới thiệu nội dung cơ bản nửa sau bài Ba, khoá I “Phật học phổ thông” của cố HT Thích Thiện Hoa, về sự kiện Lịch sử Phật giáo quan trọng này.

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia

Ngày 26/3/2007, nhằm ngày 8/2/ Đinh Hợi, Phật lịch 2551, nhân loại nói chung, đại gia đình Phật tử thế giới nói riêng lại thành tâm tưỏng nhớ, kỷ niệm 2522 (?) năm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu Đạo để trở thành Đức Bản sư Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, chúng ta cùng ôn lại một số sự kiện lịch sử - Tôn giáo có liên quan đến sự kiện hy hữu đó.

Thiền Tông và Tịnh Ðộ Tông: chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ

Phật giáo Việt Nam chúng ta có chia ra nhiều tông phái, nhưng xét kỷ thì có ba tông: Thiền tông, Tịnh Ðộ tông và Mật tông. Song gần một trăm năm nay Thiền tông dường như ít ai biết đến mà chỉ biết Tịnh Ðộ thôi. Chúng tôi thấy sự kiện giữa Thiền và Tịnh rất quan trọng nên muốn giải thích cho quý Phật tử biết rõ điểm nào Thiền tông hòa hợp được với Tịnh Ðộ, điểm nào Thiền tông cách biệt với Tịnh Ðộ. Quý Phật tử nghe biết, không còn nghi ngờ trên đường tu.

Nghiệp báo

Hoà Thượng thượng PHỔ hạ TUỆ, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Trong cuộc đời tu hành của Ngài, Hòa thượng đã dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc trước tác và giảng dạy Phật Pháp tại các trường Phật học ở các tỉnh phía Bắc.  Sắp tới, những công trình chưa xuất bản của Cụ sẽ lần lượt ra mắt bạn đọc, trong số đó có cuốn “Phật học thường thức”. Được sự cho phép của tác giả, Ban biên tập chúng tôi xin trân trọng trích giới thiệu một phần trong chương 3 của tác phẩm đó.

Luân hồi trong kinh Pháp cú

Từ xưa đến nay người ta thường thắc mắc về vấn đề mất còn, sống chết. Có hai thuyết làm cho người ta chú...

Hạnh phúc tuổi thơ

Nhìn về xã hội, tuổi thơ chỉ cho giới trẻ, còn Phật giáo quan niệm tuổi trẻ như thế nào? Đức Phật dạy rằng một đứa trẻ nếu ta biết chăm sóc và giáo dục đúng đắn, nó có thể trở thành đại vương và một Tỳ kheo nếu được hun đúc đúng pháp sẽ trở thành vị Bồ tát, thành Đức Như Lai.

Ai thực tế hơn ai

Đề tài tôi nói hôm nay là Ai thực tế hơn ai? Trước khi vào đề tài tôi xin hỏi câu này, nếu người thấy tờ giấy trắng mà nói đen và ngược lại, tờ giấy đen mà nói trắng thì chúng ta đánh giá người đó thế nào? Đúng theo danh từ nhà Phật gọi là điên đảo, tức cái thấy lộn ngược, không đúng lẽ thật.

Bài xem nhiều