Xả bỏ thân này

Đây là bài thực hành thiền ngắn về việc chuyển hoá ý thức, trong đó chúng ta hồi hướng tứ đại (bốn thành phần cơ bản) làm nên thân thể chúng ta cho hạnh phúc của chúng sinh, thực tập hành động xả bỏ bản ngã và yêu thương tha nhân.

Ý nghĩa Tịnh độ

Tịnh độ của Đức Phật hiện hữu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm với tâm từ bi và tuệ giác của Ngài...

Hướng về Thành đạo

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sinh.

Thánh địa Phật giáo Sarnath (vườn Lộc Uyển), Ấn Độ

Có rất nhiều truyền thuyết đẹp và thần bí liên quan đến thành địa Phật giáo Sarnath. Đó là thánh địa Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới. Sau khi đắc đạo dưới cây bồ đề, Phật tổ chuyển pháp luân lần đầu tiên tại đây.

Đức Phật – Hiện thân của hòa bình

Ngược dòng thời gian cách đây hơn hai mươi sáu thế kỷ, một con người lịch sử bằng xương bằng thịt xuất hiện ra đời khoảng năm 624 trước công nguyên tại vườn Lâm-tì-ni (Lumbini) thuộc Ấn Độ, Nê-pan (Nepal) ngày nay.

Chuỗi ngọc trân bảo pháp thí

Mỗi năm Tết đến, nơi nơi hân hoan đón mừng xuân mới, chúc nhau an lành và hạnh phúc. Mùa xuân trở về mang niềm vui đến cho mọi người trên thế gian, trong đó có những người con Phật. Chuông trống Bát Nhã thâm trầm vang lên trong các chùa, mang âm hưởng tỉnh thức cho phút giây đón mừng năm mới.

Tâm bình thế giới bình, phần 1

Khi mỗi chúng ta ngồi thiền giống như mình đang đối diện với một cái gương thần, có thể nhìn thấu tất cả mọi mầm mống ý nghĩ của người khác.

Phật Pháp là thuốc trị tâm bệnh cho chúng sinh

Trong kinh Phật thường dạy pháp của Phật là thuốc trị lành tâm bệnh của chúng sanh. Nếu chúng sanh có bệnh gì thì Phật dùng thuốc ấy để trị. Như vậy chúng sanh có bao nhiêu bệnh, Phật có bấy nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có tám muôn bốn ngàn phiền não trần lao thì Phật cũng có tám muôn bốn ngàn pháp môn.

Sứ mệnh Phật đản

Đức Phật xuất hiện giữa cõi đời, không như những vị thần linh và không hề mặc khải cho ai và cũng không hề để cho ai mặc khải, mà Ngài xuất hiện giữa cõi đời với tư cách của một bậc Giác ngộ hoàn toàn, nội hàm đầy đủ hai chất liệu đại trí và đại bi, đến và đi duyên theo đại nguy

Ý nghĩa Vu Lan

Trong đạo Phật, ngày Vu lan là ngày nói lên tinh thần phục thiện, hối cải của Tăng Ni, vừa gợi lại lòng hiếu thảo của người con Phật, vừa là ngày tha thứ mọi lỗi lầm của chúng sinh. Vì nó mang những ý nghĩa quan trọng như vậy, nên mỗi năm đến ngày rằm tháng Bảy, Phật tử chúng ta đều tụ hội về các chùa để cúng dường cầu nguyện và nghe, hiểu tinh thần đạo hiếu. Bây giờ chúng tôi sẽ giảng từng mục để quý vị thấy rõ tinh thần phục thiện ấy như thế nào.

Bài xem nhiều