Nhân quả – định luật căn bản của đời sống

Nhìn chung quanh chúng ta, sự vật nào cũng có những nguyên nhân, để có thể giải thích tại sao là cái này mà không là cái khác, tại sao nó có mặt ở đây, vào lúc này.

Nghĩ Về Đức Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa như Hoa nghiêm, Lăng nghiêm, Pháp hoa,...

Nghĩ từ ngày Bụt sinh Bụt đẻ

Có những nước Á Châu như nước Srilanca, vào ngày Phật Đản không có ai bị đói bụng hết. Tại vì nhà nào cũng để mâm cơm ở trước cửa và bất cứ ai đói bụng cũng đều được mời ăn cơm đó. Trong ngày Phật Đản không có ai bị đói vì nhà nào cũng cúng dường cơm, chùa nào cũng cúng dường cơm. Đây là một truyền thống có từ mấy ngàn năm trước, từ thời Đức Thế Tôn.

Video: Mục đích đến chùa

TT. Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) thuyết giảng về mục đích của việc đến chùa: tu học, cầu cúng (cầu an, cầu siêu, cầu tình yêu, chức quyền...), thờ tự, phát triển quan hệ với quý Thầy, vãn cảnh, hiếu kỳ, dưỡng trị bệnh...?

Tứ ân trong giáo lý nhà Phật

Nhân dịp Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ lên ngôi Pháp chủ GHPGVN, Ban Biên tập Phật tử Việt Nam xin trân trọng giới thiệu một thời Pháp giản dị của Ngài cho một đoàn sinh viên từ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đến thăm chùa Ráng vào hồi đầu tháng 12/2007 vừa qua.

Cái chết đối với người Phật tử

Khi Đức Phật còn là thái tử, trong lúc đi dạo chơi, Ngài đã trông thấy những cảnh khổ đau của kiếp sống con người là bệnh hoạn, già yếu và chết.

Tam vô lậu học

Sau khi Đức Phật thành đạo, bánh xe Pháp đã được chuyển, vương quốc trí tuệ ra đời. Toàn bộ giáo pháp Đức Phật thuyết giảng trong gần 49 năm cho tất cả chúng sanh không ngoài “Sự thật khổ đau và con đường đoạn diệt khổ đau”. Hay nói cách khác, giáo lý ấy được Đức Phật giải trình qua ba môn học thù thắng: Giới học, Định học và Tuệ học mà chỉ có trong đạo Phật, chứ không có bất kỳ ở tôn giáo nào khác.

Vấn đề giải thoát

"Nước trong bốn biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng như thế giáo-lý của ta chỉ có một vị là vị giải thoát".

Hướng về Thành đạo

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sinh.

Những vấn đề con người và tu dưỡng trong Phật giáo

Đạo Phật không thừa nhận quan điểm thần quyền của kinh Veda, không quy phục sự bất bình đẳng tôn giáo trong đạo Balamôn. Thời đó, đạo Phật xuất hiện như một hệ tư tưởng tiến bộ, vô thần, bảo vệ quyền bình đẳng của con người trong xã hội đẳng cấp tôn giáo.

Bài xem nhiều