Nhớ chùa

Xin giới thiệu bài thơ bất hủ của Hòa thượng Thích Mãn Giác, bút hiệu Huyền Không về hình ảnh ngôi chùa Việt Nam.

Thi kệ nhật dụng

Những bài thi kệ này cần được học thuộc lòng để thực tập hàng ngày. Mỗi câu của bài thi kệ đi theo một hơi thở, câu đầu đi với hơi thở vào, câu hai đi với hơi thở ra, vân vân. Mục đích của sự thực tập là duy trì chánh niệm để an trú trong giờ phút hiện tại.

Bâng khuâng Yên Tử

Bồng bềnh Yên Tử… Phù Vân

Gió chiều nhè nhẹ mây vần xa xa

Chuông chùa lảnh lót ngân nga

Khói sương huyền ảo ngỡ là cõi tiên

Mạch nước từ Mẹ Âu Cơ

Đọc bài thơ "Như nước trong nguồn" của Tuệ Mai, ai chẳng bồi hồi "nhớ mẹ ta xưa" trong phạm vi nhỏ hẹp của mỗi gia đình - rồi từ trong lời ru của ngàn ngàn bà mẹ ấy hun đúc lại để phóng lớn thành chân dung của một Mẹ Việt Nam - Mẹ Tổ quốc thân yêu.

Động hoa vàng

‘Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng ngủ say’ để có một trường ca dài 400 câu lục bát, xuất bản lần đầu vào năm 1970 ở Sài Gòn và mới được NXB Văn Nghệ TPHCM tái bản tháng 1-2006.

Chùm thơ của HT. Thích Phổ Tuệ

Ban Biên tập Trang web Phật tử Việt Nam trân trọng giới thiệu một số bài thơ của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh, Viện chủ Tổ đình Viên Minh (Hà Tây) mà chúng tôi thu thập được nhân chuyến thăm đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Đại lão Hòa thượng vừa qua.

Bài xem nhiều