Sao thương quá khóa tu mùa hạ?

Phượng thắm đỏ trên bầu trời của em. Làm duyên dáng thêm cành và lá. Nhưng tiếng ve kêu giục giã như một điệu nhạc buồn. Hè...

Truyện thơ Tiền thân Đức Phật: Hai bà mẹ

Ngày xưa có một ông thầy Vừa nhiều kiến thức lại đầy tài năng Danh thầy vì thế lừng vang Học trò xin học ngày càng đông...

Thi hóa Kinh Bách Dụ: Trộm vàng

Hai thương gia nọ từ lâu Ở cùng một chỗ cạnh nhau bán hàng Một người buôn bán bạc vàng Một người bông vải. Hai chàng thảnh...

Truyện thơ Tiền thân Đức Phật: Nai gió và cỏ mật

Thành Ba La Nại thuở xưa Có vườn ngự uyển của vua trong này Ông làm vườn chăm chỉ thay Hàng ngày chăm sóc luôn tay chẳng...

Khi ta sống với bụi trần

Khi ta sống với bụi trần, Thì mọi chuyện trên đời chúng ta phải biết. Giá nhà, giá vàng, giá săng, giá đất, Giá ngoại tệ, tình...

Tạo thành ra Bố (thơ song ngữ)

What makes a Dad God took the strength of a mountain, The majesty of a tree, The warmth of a summer sun, The calm of a quiet sea, The...

Cảm tác đêm hè

Hè sang nhớ nghĩ vô Thường Tuổi Xanh này có miên trường được đâu Cúng bái , thần dược , khẩn cầu Cũng sao tránh khỏi mồ...

Ngày Đức Phật gặp phụ vương

Xưa rời cung điện ra đi Giờ đây thành đạo trở về thăm cha Hai mươi năm thoáng trôi qua Quê hương Đức Phật Thích Ca đón...

Thơ : cảnh tỉnh vô thường

THƠ CẢNH TỈNH VÔ THƯỜNG - Đồng Hoàng ! Than ôi ! Giấc mộng vô thường Cuộc đời trần thế lắm thê lương Cứ...

Đức Thế tôn đã khóc!

Đêm qua Mưa... Đọc thư, Nước mắt rơi Đức Thế tôn đã khóc! Bão về cây cối ngã nghiêng Đau thương vùi dập Kỳ-viên nhuốm màu. Từ Hương thất Bước xuống Ngài đi... Mắt...

Bài xem nhiều