Trang chủ Văn học Thơ Chùm thơ: Cảm xúc hành hương đất Phật (tiếp theo)

Chùm thơ: Cảm xúc hành hương đất Phật (tiếp theo)

306
0


Bài 20 – Lễ Phật ở Tháp Trà Tỳ Kim Thân Đức Phật

(Rambhar Sutupa)

Đỉnh lễ nơi này Tháp Hỏa Thiêu

Nắng đã xiên ngang ánh nắng chiều

Kim Thân Đức Phật sau đêm ấy

Làm lễ Trà Tỳ ở nơi đây

 

Bài 21 – Lễ tháp thờ Xá Lợi ở Vaishali (Tỳ Xá Ly)

Đến Vaishali – Tỳ Xá Ly

Sau lễ Kim Thân Phật Trà Tỳ

Xá Lợi tám phần Vua tám nước

Một phần xây tháp, thờ ở đây

 

Tháp lớn thênh thang thế tháp tròn

Đỉnh lễ nhiễu quanh con bái tạ

Dưới nắng chang chang như nắng hạ

Con lại lên đường chuyến đi xa

 

Bài 22 – Viếng thăm đại học Na Lan Đà

Viếng thăm đại học Na Lan Đà

Ngôi trường xây dựng khác xứ ta

Bởi đây xứ nóng hầm sâu rộng

Chư Tăng tu học chẳng cần nhà

 

Bài 23 – Kính lễ Huyền Trang Kỷ Niệm Đường

Kính lễ Huyền Trang Kỷ Niệm Đường

Ngài từ Trung Quốc xa cố hương

Cao Tăng tu học – Đường Tam Tạng

Kinh Điển do ngài tiến vua Đường

 

Bài 24 – Thăm Tịnh Xá Trúc Lâm

Tịnh xá Trúc Lâm – Vương Xá thành

Tần Bà Sa La – Vua lưu danh

Tịnh xá đầu tiên dâng cúng Phật

Chư Tăng nhờ đó thuận tu hành

 

Bài 25 – Lễ Phật ở Linh Thứu Sơn

Dốc núi đường đến Linh Thứu Sơn

Hang Mục Kiền Liên ở bên đường

Bước lên thấy hang Xá Lợi Phất

Hai ngài ẩn tu dứt phàm thường

 

Linh Thứu đây rồi đỉnh núi cao

Cánh chim Linh Thứu từ thủa nào

Thiên nhiên hùng vĩ đã ban tặng

Thánh địa nơi đây – Trí tuệ cao

 

Phật dùng nơi này – Rộng thuyết Kinh

Diệu Pháp Liên Hoa dắt chúng sinh

Kim Cương hướng đến Ba La Mật

Lăng Nghiêm, Bát Nhã – Vô Thượng Sinh

 

Ngắm nhìn quang cảnh Linh Thứu sơn

Đất rộng thênh thang, bãi ngút ngàn

Thánh địa linh thiêng – Linh Sơn Hội

Bồ Tát, Chư Tăng các cõi Trời

 

Đỉnh lễ Tam Bảo Linh Thứu sơn

Thành tâm trì tụng Kinh Phổ Môn

Nguyện Phật gia trì cho khắp cả

Thế giới Sa Bà thoát khổ đau

 

Bài 26 – Cuối chuyến đi trở lại lễ Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng

          Thiền ở nơi đây khác mọi nơi

Phàm mà như con cũng biết ngồi

Bỗng nhiên con thấy sao khác lạ

Giao diện cảm thụ giữa Đất Trời

 

Đỉnh lễ nhiễu quanh Tháp bao lần

Con chẳng muốn xa mãi muốn gần

Bao giờ con mới về trở lại

Lễ Phật nơi đây thỏa lòng trần

 

Bài 27 – Đi sân bay Gaya – New Delhi – Singapore

Mười ngày được ở đất Phật linh

Chiều nay con về với nơi sinh

Hạt giống Bồ Đề xin nâng giữ

Thành cây tỏa bóng độ hữu tình

 

Bài 28 – Chia tay Thầy Thích Tâm Bửu, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Ấn Độ

Bái tạ chia tay với quý Thầy

Mười ngày lưu lại ở nơi đây

Nơi ăn chốn nghỉ Thầy chu đáo

Tình Đạo thâm sâu mãi chẳng phai

 

Bài 29 –  Về đến Việt Nam

Hạt giống ươm chậu chẳng thấy lên

Tự nhủ rằng mình chưa đủ duyên

Phàm tu há đợi sung vào miệng

Tự nhắc với mình cố gắng lên

 

Chùa đã xây xong vẫn chờ cây

Ở Linh Sơn tự mong từng ngày

Thôi thì thỉnh đến duyên Thày vậy

Chùa cổ Gia Lâm tặng hai cây

 

Hai tháng đã qua chậu mang ra

Cả hạt và đất để vườn nhà

Nhờ mưa, nhờ gió, nhờ có nắng

Sáu tháng đã qua hạt nhú ra

 

Rào che chăm bón được bốn cây

Về sau cây lớn thấy từng ngày

Mười ba tháng đủ thêm cây nữa

Phật thương Phật độ, đủ năm cây

 

Bài 30 – Rước Bồ Đề

Tháng 6 năm nay Giáp Ngọ niên

Nhằm ngày 28 mới thành duyên

Năm cây con rước dâng chùa cổ

Linh Sơn cổ tự, chùa Lộ Xuyên ./.

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here