Thích Trí Giải

image

Tìm hiểu nhẫn nhục ba la mật (Kṣānti-pāramitā)

Mỗi khi chúng ta gặp chướng duyên bị xung đột với ai, tự quán chiếu lại chính bản thân mình, lúc cơn giận nổi lên, chúng ta là phàm phu, không thể nào đủ trí tuệ để thắng cái cơn giận, khi sự việc qua rồi, mỗi đêm nằm ngủ hãy bỏ ra 10 phút quán chiếu lại, suốt quá trình trong một ngày, mình đã làm gì?
Xem tiếp
Thông tin tác giả
Duyệt bài