Đức Phật và bức thông điệp của Ngài

Phương pháp giải thoát được xem là nét đặc thù của đạo Phật rất khác với pháp giải thoát của các tôn giáo khác....

Thiền sư Pa Auk: Vạn sự có tuỳ duyên không?

Câu hỏi: Quả của nghèo hèn và dễ mắc các chứng bệnh trong kiếp này có liên quan gì đến các nhân trong đời...

Buông chỉ là trở về trọn vẹn

Cái sai ở đây là những người ấy muốn nhanh quá nên "dục tốc bất đạt", hãy buông cái muốn giác ngộ nhanh đó...

HT.Thích Thanh Từ: Chuẩn bị cho cái chết an lành

Ở thế gian này, nếu ai muốn gì được nấy, người đó sống dai không? Chắc không dai đâu, vì muốn ăn món này...

Pháp vốn tự hoàn hảo

Biết được sự vận hành tự nhiên của pháp thì bất cứ việc gì trên đời, nội tâm hay ngoại cảnh, đều dung thông,...

Hiểu biết chân lý về khổ

Hiểu biết chân lý về khổ Định của thiền Vipassanā được phát triển từ chánh niệm liên tục, cùng với chánh kiến và thái độ...

Thiền sư Ajahn Chah: Sống gửi thác về

Ðức Phật đã thường xuyên nhắc nhở các đệ tử rằng: "tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt". Hôm nay...

Hãy lo cho nhau

Có một lần, Phật đi dạo vào nơi cư trú của các thầy để quan sát. Phật thấy có một thầy đang nằm một mình...

Thiền sư U Tejaniya trả lời thiền sinh phương pháp tu tập để đối...

Hỏi: Đa số câu hỏi chung mà các thiền sinh muốn hỏi Sư, là làm thế nào để ta có thể thực tập duy trì...

Khởi điểm của Văn học Phật giáo: Cảm hứng từ đời sống cá biệt

Đời sống cá biệt là hình ảnh nổi bật nhất trong các kinh điển của Nguyên thủy Phật giáo. Đó là hình ảnh lẻ loi của tăng lữ tại các núi rừng, bởi vì, luôn luôn, "một vị...

Bài xem nhiều