Đạo Phật là gì? Triết học, tôn giáo hay khoa học?

Trước mắt tôi là một quyển sách. Nếu bạn hỏi rằng vì sao tôi thấy được cuốn sách đó, tôi sẽ trả lời: vì...

Khoa học và lẽ vô thường của Phật học

Nhiều giả thuyết khoa học hiện đại về các biến thiên trong vũ trụ, từ tinh tú đến nguyên tử và vi sinh vật,...

Những thiền sư Đại Việt đến từ Chiêm Thành

Theo nhiều tài liệu cổ sử ghi chép lại, mối quan hệ giữa Đại Việt - Chămpa đã diễn ra từ rất sớm (ít...

Làm thể nào để chọn một tôn giáo chân chính

Đạo Phật là một tôn giáo dạy cho người ta hiểu được, rằng con người không phải vì tôn giáo mà tôn giáo phải...

HT.Thích Nhật Quang: Phương tiện cho người tu Thiền

Phật pháp có vô lượng pháp môn. Hàng Phật tử chưa thông hiểu thì thấy có sự khác nhau giữa các pháp môn, vì...

Nghĩ Về Đức Quán Thế Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa như Hoa nghiêm, Lăng nghiêm, Pháp hoa,...

Nét tương đồng giữa bố thí Ba la mật và Bhakti Yoga

Còn với Hindu giáo, Bhakti Yoga là một trong những con đường giải thoát được người dân Ấn mộ đạo coi trọng trong hành...

Tính bất nhị trong văn phong của Tuệ Trung Thượng Sĩ (Phần 1: Chẳng...

Chân Hiền Tâm Giới thiệu Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh cả của hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Thượng Sĩ khí lượng uyên thâm, phong thần nhàn nhã. Ngày còn nhỏ đã nổi tiếng về bẩm chất tinh...

Thiền tông như bè pháp qua sông

Bài này ghi lại một số lời dạy về Thiền Tông – để thấy rằng trong tận cùng, tất cả các phương tiện chư...

Để ngộ tông chỉ Phật

Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông...

Bài xem nhiều