Gửi bài viết

Hướng dẫn gửi bài viết về Trang tin điện tử Phật tử Việt Nam

1. Tin, bài viết gửi về Trang tin điện tử Phật tử Việt Nam có thể gửi theo địa chỉ sau đây:

– Thư điện tử: [email protected]   hoặc [email protected] 

Tin, bài, hình ảnh gửi đến địa chỉ [email protected] :

– Nên dùng font chữ Unicode, hạn chế dùng font VNI

– Hình ảnh trước khi attach và gửi đến địa chỉ [email protected] xin đề nghị resize (thu nhỏ) với kích thước đăng trên web như sau:

+ Ảnh ngang: độ dài chiều ngang là 600 pixel

+ Ảnh đứng: độ dài chiều ngang là 450 pixel

Quý độc giả có thể sử dụng phần mềm thu nhỏ ảnh sau đây: http://www.fotosizer.com/download.aspx (xin lưu ý Change quality to 90%)

2. Quý độc giả có thể đăng ký làm cộng tác viên của Phattuvietnam.net. Khi là cộng tác viên, quý vị có thể đăng tin trực tiếp từ website. Xin vui lòng liên hệ 095 3553 777 để đăng ký làm cộng tác viên.