Chủ trương

Chủ trương Trang tin điện tử Phật tử Việt Nam (www.phattuvietnam.net)

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni; Kính thưa quý thiện hữu tri thức. Đạo Phật du nhập Việt Nam từ những thế kỷ đầu sau Tây lịch. Trải qua thời gian dài, lịch sử ghi nhận đạo Phật Việt Nam là đạo dân tộc hướng con người đến đỉnh cao Chân – Thiện – Mỹ bằng chất liệu Từ bi và Trí tuệ hằng hữu ở triết lý nhân sinh. Điều đó thấy rõ qua việc Phật giáo thời Lý Trần được xem là quốc giáo. Ngày nay, đạo Phật là tôn giáo của thời đại, được thế giới biết đến bằng những thông điệp hòa bình xuât phát từ đời sống hướng thượng của đức Thế tôn. Tăng Ni Phật tử trong nước và ngoài nước luôn tự hào về tính thích ứng và gần gũi của Phật giáo Việt Nam trong đời sống văn hóa tinh thần, như câu thơ của Hòa thượng Thích Mãn Giác:  “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ tông”. Trang web PHẬT TỬ VIỆT NAM tại địa chỉ : http://www.phattuvietnam.net/ hình thành bằng chính tâm nguyện sống và làm theo lời Phật dạy, làm tốt đạo đẹp đời, với phương châm: Đạo Pháp – Dân tộc – Thời đại. Tất cả không ngoài chủ trương : 1- Phổ cập, thảo luận Phật pháp, xem đây là diễn đàn Tăng Ni Phật tử khắp nơi trên phương tiện truyền thông đại chúng. 2- Cung cấp, cập nhật, tổng hợp các thông tin họat động Phật sự trong nước và quốc tế đến Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử, các nhà nghiên cứu Phật giáo, cũng như các đối tượng khác muốn tìm hiểu đạo Phật. 3- Hoằng pháp lợi sinh trên tinh thần Phật giáo đi vào cuộc đời, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, vì lợi ích số đông loài người và chư Thiên. 4 – Trao đổi và nghiên cứu các vấn đề Phật học trong sự hòa hợp, thanh tịnh – kiến hòa đồng giải (không liên quan đến các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo hay lợi ích cá nhân). Trang web chính thức hoạt động vào ngày 12 tháng 05 năm 2006 (nhằm Mùa Phật đản PL.2550, ngày 15 tháng 04/AL).  Phattuvietnam.net rất mong sự đóng góp và đồng cảm chân thành của Chư tôn Đức Tăng Ni, quý vị học giả trong và ngoài nước khi tham quan diễn đàn Phật Tử Việt Nam. Kính chúc liệt quý vị thân Tâm thường an lạc, đồng kính nguyện mọi điều tốt lành đến với công cuộc phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hoằng truyền Phật pháp hiện tại và mai sau.