Ủng hộ phattuvietnam.net

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni

Kính thưa quý độc giả gần xa của Trang tin điện tử Phật tử Việt Nam (phattuvietnam.net)

Trang tin điện tử Phattuvietnam.net ra đời và vận hành với tâm nguyện và chủ trương hoằng dương Phật pháp, đem ánh sáng giáo lý nhiệm màu của Đức Thế tôn Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa rạng khắp mười phương, góp phần xây dựng xã hội an vui, chúng sinh an lạc. Đồng thời, Phattuvietnam.net cũng mong muốn truyền thông hoạt động của Phật giáo Việt Nam, tạo nhịp cầu nối và diễn đàn của những người con Phật Việt Nam khắp năm châu.

Trên tinh thần đó, các thành viên thực hiện Phattuvietnam.net, bao gồm biên tập viên, trị sự viên, phóng viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên… đều làm việc trên tinh thần tự nguyện, không có thù lao, không nhuận bút. Tuy nhiên, để vận hành Trang tin đòi hỏi phải có những chi phí cố định như thuê  server, mua và duy trì tên miền hàng năm, chi phí thiết kế và bảo trì web… Chi phí này hàng năm cũng lên tới hơn 30 triệu đồng. Mặc dù, đó không phải là chi phí quá lớn, song cũng là một gánh nặng tài chính cho những người thực hiện Trang tin.

Rất may mắn, Phattuvietnam.net đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của đông đảo chư Tôn đức, quý độc giả, nhất là sự phát tâm ủng hộ chi phí hoạt động của Trang nhà.

Ban Biên tập, Ban Trị sự xin thành kính tri ân tấm lòng của chư vị gần xa.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-ha-tát!

    1. Phương danh ủng hộ Phattuvietnam.net từ tháng 6/2011 đến 6/2012
TT Họ tên Ngày Số tiền
1 Còn lại năm trước                   150,000
2 Ta Xuan Thang (Quang cao) 7/6/2011                1,000,000
3 Nguyen Luong Bang 14/6/2011                2,000,000
4 Dieu Duc – Kharkov 12/7/2011                2,050,000
5 Ha Quoc Nam (Quang cao) 16/7/2011                   600,000
6 Nguyen Viet Khanh 8/9/2011                   500,000
7 Nguyen Hoang Minh (Quang cao) 16/9/2011                   900,000
8 Nguyen Ba Binh (Quang cao) 16/1/2012                   500,000
9 Nguyen Viet Khanh 13/3/2012                   500,000
10 Nguyen Viet Khanh 13/4/2012                   500,000
11 Nguyen Luong Bang 19/6/2012                2,000,000
12 Nha hang chay (qua Nguyen Thi Ngoc Tram)                1,000,000
13 Thay dau ten 1/1/2012                4,200,000
14 Tran Dang 3/5/2012                5,000,000
 15 Công ty Pháp Quang             5,000,000
16 ĐĐ. Thích Lệ Minh                2,000,000
17 TT. Thích Bửu Chánh               2.000.000
18 CLB TNPT TP.HCM                1.000.000
Tổng            30,900,000

Chi phí đã trả cho giai đoạn từ 5/2012 – 5/2013: 30.000.000 VND

    1. Phương danh ủng hộ Phattuvietnam.net từ tháng 4/2010 đến tháng 5/2011:

– Phạm Việt Khánh (3/2010): 500.000 VND

– Thiền viện Phước Sơn (4/2010): 1.000.000 VND

– Nguyễn Thanh Phong (4/2010 – quảng cáo thu truyền hình PG): 500.000 VND

– Phạm Nguyên Bình (4-5/2010): 400.000 VND

– Cư sĩ Hồng Quang (4/2010): 2.000.000 VND

– Công ty Văn hóa Pháp Quang: 5.000.000 VND

– TT. Thích Viên Giác (chùa Từ Tân): 2.000.000 VND

– CLB TNPT TP.HCM: 1.000.000 VND

– Chùa Nam Thiên: 1.000.000 VND

– Phật tử Diệu Bảo Trịnh Thị Lâm: 5.000.000 VND

– Đại đức T: 5.000.000 VND

– Trần Trọng Hoàng: 5.000.000 VND

– Công ty TTHH Thương mại và Sản xuất Đức Hòa (5/7/2010): 500.000 VND

– Nguyễn L. Bằng (20/7/2010): 1.000.000 VND

– Trương Thị Quý (7/9/2010): 100 USD = 1.950.000 VND

– Trương Anh Tú – TP.HCM (10/10/2010): 1.000.000 VND

– Nguyễn Văn Khương (5/10/2010): 500.000 VND

– Thiền viện Phước Sơn (27/10/2010): 1.000.000 VND

– Chùa Phước Trí (QC 28/10/2010): 1.200.000 VND

– Gửi Khuyết danh từ TP.HCM (16/12/2010): 1.000.000 VND

– Quảng cáo Huệ Hạnh (24/12/2010): 600.000 VND

– Gửi Khuyết danh từ Vũng Tàu (14/1/2011): 500.000 VND

– Lương Vĩnh Phúc (20/1/2011): 500.000 VND

– TT. Thích Bảo Nghiêm: 5.000.000 VND

– Nguyen Van Khanh (14/3/2011): 500.000 VND

– Quang cao chua Hung Long (21/3/2011): 900.000.000 VND

– Nguyen Van Khuong (21/3/2011): 200.000 VND

– Pham Viet Khanh (13/4/2011): 500.000 VND

– Nguyen Van Khanh (13/5/2011): 500.000 VND

– Cong ty Phap Quang (5/2011): 5.000.000 VND

– TT. Thich Vien Giac (5/2011): 2.000.000 VND

– TT. Buu Chanh (5/2011): 2.000.000 VND

– CLB TNPT TP.HCM: 1.000.000 VND

Tổng cộng: 57.750.000 VND

Chi phí năm thứ 4 (từ 5/2010-4/2011): 27.600.000 VND

Chi phí năm thứ 5 (từ 5/2011 – 4/2012): 30.000.000 VND

Chênh lệch:+ 150.000 VND (chuyển sang năm tiếp theo)

III. Phương danh ủng hộ Phattuvietnam.net từ 7/2008 đến 6/2009

Phương danh Tịnh tài
Vũ Hoài Anh (VN) – 22/7/08 Pham Viet Khanh (VN) – 29/7/08 Minh Le (USA) – 5/8/08 Thầy MT (Biên Hòa, Đồng Nai, VN) – 7/8/08 Phúc Lợi (VN) – 11/8/08 Đào Kim Linh (USA) – 12/8/2008 Vũ Hoài Anh (VN) – 25/8/2008 Phúc Lợi (VN) – 25/8/2008 Nguyễn Thị Hồng Vân (VN) – 26/8/2008 Thầy MT (Biên Hòa, Đồng Nai) – 27/8/2008 Pham Viet Khanh (VN) – 29/8/2008 Lê Hồng Yến (Tân Bình, TP.HCM) – 5/9/2008 ĐĐ. Thích Giác Minh (Vĩnh Phúc) – 8/9/2008 Tôn Thất Kỳ Văn (Anh quốc) – 15/9/2008 Vũ Hoài Anh (VN) – 22/9/2008 Pháp sư Minh Tông (VN) – 24/9/2008 Pham Viet Khanh (VN) – 29/10/2008 Vũ Hoài Anh (VN) – 7/11/2008 Pham Viet Khanh (VN) – 24/11/2008 Luu Nguyen Anh Thu (VN) – 6/12/2008 Pham Viet Khanh (VN) – 17/12/2008 Lê Hồng Yến (TP.HCM) – 2/1/2009 Vũ Công Hoài Anh (VN) – 2/1/2009 Vũ Công Hoài Anh (VN) – 20/1/2009 Pham Viet Khanh (VN) – 20/1/2009 Bùi Văn Mạnh (VN) – 2/2/2009 Phúc Lợi (VN) – 2/2/2009 T.T.L.P (TP.HCM) – 4/2/2009 Nguyễn Thị Hồng Vân – 3/3/2009 TT.Thích Viên Giác (TP.HCM) – 10/3/2009 CLBTNPT TP.HCM – 10/3/2009 Phạm Việt Khánh (VN) – 24/3/2009 T.T.L.P (TP.HCM) – 13/4/2009 Vu Cong Hoai Anh (VN) – 16/4/2009 Đúc đồng Đại Hạnh (Quảng cáo 2 tuần) -2/5/2009 Quảng Hồng (Úc) – 4/5/2009 Hoàng Yến (TP.HCM) – 5/5/2009 Uyên Phương (TP.HCM) – 5/5/2009 Chùa LP (Quảng cáo 1 tháng) – 3/6/2009 500.000 VND 200.000 VND 100 USD 2.000.000 VND 500.000 VND 100 USD 500.000 VND 1.000.000 VND 200.000 VND 6.200.000 VND 600.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 500.000 VND 2.000.000 VND 200.000 VND 700.000 VND 200.000 VND 500.000 VND 200.000 VND 500.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 200.000 VND 500.000 VND 1.000.000 VND 500.000 VND 100.000 VND 1.700.000 VND 500.000 VND 550.000 VND 500.000 VND 1.000.000 VND 600.000 VND 1.600.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 1.000.000 VND
Tổng số 2.057 USD
Các khoản chi phí từ 4/2008 – 5/2009 Số tiền
Thuê server tháng 4/08 Thuê server tháng 5/08 Thuê server tháng 6/08 Thuê server tháng 7/08 Thuê server tháng 8/08 Thuê server tháng 9/08 Thuê server tháng 10/08 Thuê Server tháng 11/08 Thuê server tháng 12/2008 Thuê server tháng 1/2009 Thuê server tháng 2/2009 Thuê Server tháng 3/2009 Thuê Server tháng 4/2009 Thuê server tháng 5/2009 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD 174 USD
Tổng số 2.436 USD
Chênh lệch – 379 USD
    1. Phương danh ủng hộ Phattuvietnam.net từtháng 6/2009 – 3/2010:
Phương danh Tịnh tài
Phúc Lợi (VN) – 20/6/2009 Vu Cong Hoai Anh (VN) – 23/6/2009 QC XC (VN) – 24/6/2009 Hung Tong (Australia) – 24/6/2009 Nguyen Thi Thu Vinh (VN) – 26/6/2009 1 Độc giả ở Đức – 30 USD QC C BN 1 tháng – 1/7/2009 QC BĐD PG Q5 – 7/7/2009 QC C LP 1 tháng – 15/7/2009 QC C LC 1 tháng – 21/7/2009 Phan Hữu Dương (Hà Nội) – 24/7/2009 Vũ Thị Hải Hà (Hà Nội) – 24/7/2009 Nguyễn Quốc Dũng (Hà Nội) – 24/7/2009Đại đức Thích Chiếu Tuệ (Hà Nội) – 8/2009 QC Web Pháp Âm Thường chuyển – 8/2009 TT chùa Bát Nhã (9/2009) TT chùa Long Hưng (9/2009) Tran Thanh Vi (9/2009) Pham Viet Khanh (11/2009) Nguyen Thi Thu Vinh (11/2009) Nguyen Hoa Binh (1/2010) Pham Dinh Tu (2/2010) Quảng cáo của Thaiha book Trần Công Danh 1.000.000 VND 1.000.000 VND 500.000 VND 1.500.000 VND 1.000.000 VND 550.000 VND 1.000.000 VND 1.200.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 200.000 VND 100.000 VND 3.000.000 VND 1.000.000 VND 1.000.000 VND 500.000 VND 1.000.000 VND 500.000 VND 1.000.000 VND 500.000 VND 500.000 VND 700.000 VND 1.000.000 VND
Tổng số 21.950.000 VND
Các khoản chi phí từ 6/2009 Số tiền
Chi phí kết chuyển giai đoạn trước 6/2009 (379 USD) Thuê server 1 năm (đến hết tháng 5/2010) 6.790.000 VND 40.700.000 VND
Tổng số 47.490.000 VND
Chênh lệch – 25.540.000 VND

Số tiền chi phí 25.540.000 đồng nói trên do Phật tử Trần Trọng Hoàng tự chi trả toàn bộ.