Liên kết

Giới thiệu các trang web hay về Phật giáo

1. Đến từ trái tim: http://dentutraitim.net/ – Trang web của Nhóm cựu học viên khóa V – Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh – Trang có nhiều bài hát về Phật giáo và các vấn đề giáo dục

2. Đạo Phật ngày nay: http://buddhismtoday.com – Trang web Phật học của Đại đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ – Có nhiều bài viết Nghiên cứu Phật học

3. Buddha Sasana: Con đường Giải thoát: http://budsas.org/ – Trang Phật học (đặc biệt là Phật giáo Nguyên thủy) của Cư sĩ Bình Anson

4. Thư viện Hoa sen: http://thuvienhoasen.org/ – Trang web Phật học Từ Mỹ

5. Chuyển pháp luân: http://chuyenphapluan.com/ – Trang web Phật học của Thượng tọa Thích Thiện Bảo

6. Phật Việt: http://phatviet.com/ – Thư viện Phật giáo do TT. Thích Tuệ Sĩ chủ trương

7. Chùa Hoằng Pháp: http://www.chuahoangphap.com.vn/ – Trang web của chùa Hoằng Pháp – Huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh

8. Thư viện Phật học Xá Lợi: http://thuvienxaloi.net/ – Thư viện Phật học của chùa Xá Lợi – TP. Hồ Chí Minh

9. Thiền viện Quang Chiếu: http://thienvienquangchieu.org/

10. Chùa Vĩnh nghiêm: http://vinhnghiemvn.com/

11. Phật giáo Nguyên thủy: http://phatgiaonguyenthuy.com/

12. Viện nghiên cứu Phật học Việt nam: http://vinabri.org/

13. Sách nói Phật giáo: http://sachnoiphatgiao.com/

14. Giao điểm Online: http://giaodiemonline.com/

15. Tuổi trẻ Phật giáo: http://tuoitrephatgiao.com/

16. Thanh niên Phật giáo Khất sĩ do Đại đức Thích Giác Nhường chủ biên: http://vuontamhoi.net/

17. Tạp chí Văn hóa Phật giáo: http://vanhoaphatgiao.com/

18. Làng mai: http://langmai.org/

19. Đạo Phật khất sĩ: http://daophatkhatsi.org/

20. Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Huế): http://www.lieuquanhue.vn/

21. Gia đình Phật tử Việt Nam: http://www.giadinhphattu.vn/

22. Chuyển luân: http://www.chuyenluan.net/

23. Quảng Đức: http://www.quangduc.com/

24. Chùa Pháp Vân (Canada): http://www.phapvan.ca/

25. Gia đình Phật tử An Hòa (Huế): http://www.gdptanhoa.com/

26. Gia đình Phật tử Hoài Hải (Bình Định): http://www.gdpthoaihai.org/

27. Thiền tông Việt Nam: http://www.thientongvietnam.net/

28. Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008: http://www.vesakday2008.com/

29. Phật giáo: http://www.phatgiao.vn/

30. Phật giáo Việt Nam tại Hải Ngoại: http://www.haitrieuam.com/

31. Chùa Diệu Pháp (TP. Hồ Chí Minh): www.chuadieuphap.com.vn

32. Gia đình Phật tử Cự Lại (TT. Huế): www.gdptculai.com

33. Trang nhà Pháp âm thường chuyển: www.phapamthuongchuyen.com là một tập hợp tất cả những bài giảng của chư tôn đức giảng sư khắp nơi, không phân biệt tông môn, pháp phái. Thêm vào đó, website còn bổ sung một số tiết mục khác liên quan đến lĩnh vực Phật giáo như Phim truyện, âm nhạc, kinh tụng… hầu đáp ứng thị hiếu và nhu cầu tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu Phật pháp của thính chúng trong thời đại đa công nghệ thông tin như hiện nay.

34. Gia đình Phật tử Tịnh Nghiêm http://www.gdpttinhnghiem.com

35. Đại bi tâm: http://www.daibitam.com

36. Pháp luân: http://phapluanonline.com

37. Hoằng pháp Huế: http://hoangphap.info

38. Pháp âm Nguyên thủy: http://www.phapamnguyenthuy.org

39. Chùa Bằng: http://www.chuabang.com

40. Hoằng pháp Hà Nội: http://www.hoangphaphanoi.com

41. Tịnh xá Ngọc Minh- Bình Thuận: http://tinhxangocminh.net/ – Thông tin cập nhật về hệ phái Khất Sĩ Việt Nam

42. Hương Từ bi (Trang web Từ thiện): http://www.huongtubi.net

43. Kỳ Viên Trung Nghĩa: http://www.kyvientrungnghia.com