Sáng 28-11 (nhằm ngày 16-10-Quý Mão), Ban Điều hành tang lễ đã cung thỉnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ từ chùa Phật Ân, Đồng Nai trở về Quảng Hương Già-lam để tham yết Phật, Tổ theo nghi thức truyền thống Thiền môn, trước ngày cung tống kim quan trà-tỳ.

Ảnh: Quảng Dũng