5h chiều nay, 10/11/2019, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ đã đến chùa Từ Đàm đỉnh lễ và viếng giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Được biết, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ đã ra Huế từ hôm qua.

Phattuvietnam.net xin giới thiệu một số hình ảnh:

1 BÌNH LUẬN

  1. Trong liệt vị Cao Tăng đến đảnh lễ bái biệt Đức cố TLHTduy nhứt chỉ có Ngài Tuệ Sỉ thành kính Nhứt !!!.Bởi đã lạy trước Án tiền xong khi hửu nhiểu quanh kim Quang;Ngài còn lạy nơi Án Hậu thiết chơn dung và tả hửu 2 bên hướng về Kim Quang của Đức cố TLHT.Có 1 điều lạ nầy trong khi Long vị Đức Cố TLHT chỉ đề pháp danh pháp huý và hiệu và cuối cùng là Trưởng Lảo Tỳ Kheo[chớ ko xưng là Đại Lảo HT Giác Linh theo luật chử Tỳ Kheo là Đại tăng của PG].Vậy mà quý vị đến lạy được xưng các chức vụ Cao cấp Từ TW đến tĩnh thành đẳng cấp trong GHPGVN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here