Thích Giác Hiệp

image

Ấn Độ & Miến Điện tổ chức Hội nghị Bảo vệ di sản Văn hóa Phật giáo

Trong các ngày 15, 16, 17/12/2012 Hội đồng Trao đổi Văn hóa Ấn Độ (Indian Council for Cultural Relations), Học viện Phật giáo Quốc tế Sitagu (Sitagu International Buddhist Acadamy), Đại sứ quán Ấn Độ tại Yangon và Bộ Tôn giáo Miến Điện đã phối hợp tổ chức Hội nghị với chủ đề chính: Bảo vệ di sản Văn hóa Phật giáo tại Yangon, Liên bang Miến Điện.
Xem tiếp
Thông tin tác giả
Duyệt bài