Trang chủ Các tác giả Đăng bởi nguyenduynhien

nguyenduynhien

Hạnh phúc một ngày một giờ

Hơi thở của Phật

Chiếc bình bát của ta

Còn có gì là vui?