Ngày 17 tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày 19/6/ Nhâm Dần) tại chùa Khô, thôn Thanh- Vị, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội đã long trọng diễn ra buổi lễ Kính mừng ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Tu tập Bát quan trai giới một ngày an lạc.

Khởi đầu buổi lễ là bài pháp thoại của Ni sư Thích Đồng Hoà, chia sẻ về ý nghĩa ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ni sư nói: Trong năm có 03 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm đó là: 19 tháng 2; 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch. Bồ tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, ngài xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa như Kinh Hoa nghiêm, Lăng nghiêm, Pháp hoa, Bát nhã Tâm kinh, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Đại Từ Đà la ni, Chuẩn đề Đà la ni… và rất nhiều các ký, sớ, giải, luận về Bồ tát.

Ngài được xem là vị Đại bi, nguyện cứu độ tất cả chúng sinh và Đại trí, liễu ngộ năm uẩn đều là không.

Trong đại tạng Kinh điển cho ta thấy Bồ tát Quán Thế Âm là hình tượng nổi bật nhất của Đại Từ bi; những hóa thân của ngài gồm 33 hay 35 hình tướng để có thể thuận tiện cứu khổ cho chúng sinh. Lòng Đại từ bi ấy có thể xem như lòng mẹ đối với con, lại phù hợp với truyền thống của nhiều tôn giáo có một vị nữ được ví như là Mẹ của tất cả: Ví dụ như: Đức mẹ Kali, Đức mẹ Maria, Đức Mẫu…

Do đó, mặc dù Bồ tát Quán Thế Âm có thể hóa thân thành Phật, Bích chi, Thanh văn, Phạm vương, Tự tại thiên, Đại Tự tại thiên, Đại tướng quân, Tỳ sa môn Thiên vương… Tiểu vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la-môn, nam nữ Tỳ kheo.v.v.. nhưng nét nổi bật nhất của hóa thân ngài vẫn là hình ảnh phụ nữ, hình ảnh mẹ hiền…

Ni sư chia sẻ: Xây chùa, tạc tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Ni sư khuyên những Phật tử cùng góp công sức xây dựng ngôi Tam bảo chùa Khô hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng chuẩn bị trùng tu xây dựng lại chốn an lạc, thanh bình nơi quê hương Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội.

“Xưa trưởng giả trải vàng mua đất
Vì Thế Tôn xây cất đạo tràng
Ngày nay chùa được khang trang
Đều do thiện tín sẵn sàng góp công”.

Ngày nay, với nhiều phương tiện hiện đại và kỹ thuật tinh vi, rất nhiều chùa được xây dựng, nhiều pho tượng Phật, Bồ tát được tạc và nhiều đại hồng chung, tất cả đã trở thành những biểu tượng văn hóa Phật giáo chẳng những riêng ở Việt Nam mà trên cả thế giới, nói lên tinh thần của nhân loại mãi mãi mong ước có được đời sống an vui, hạnh phúc, thành đạt.

Tiếp theo Ni sư chia sẻ về công đức tu tập Bát quan trai giới như trong Ưu Bà Tắc Giới Kinh có nói: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thụ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng Bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức.”

Về tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đồng Hoà, Uỷ viên Thường trực Ban Văn hoá TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Khô, Trưởng ban tổ chức.

Ni sư Thích Hiền Thảo trụ trì chùa Bồ Đề, Tp Hưng Yên cùng Ni chúng tại bản tử và gần 300 Phật tử tại địa phương cùng tham dự.

Sau 2 năm dịch Covid-19, Ni sư không tổ chức Khoá tu được, hôm nay nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm Ni sư tổ chức Khoá tu Bát quan trai giới một ngày an lạc và Kính lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm khiến cho nhân dân Phật tử tại địa phương rất vô cùng hoan hỷ.

Sau đây là một số hình ảnh CTV ghi nhận được: