Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thực hiện “Thông bạch đặc biệt về việc tổ chức тапg lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ” của HĐTS Trung ương GHPGVN, chùa Ba Vàng đã treo Рhậт kỳ rủ và thiết lập hương án, chuẩn bị cho lễ tụng kinh 3 ngày tưởng niệm Hòa thượng.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra gấp rút và dần được hoàn tất. Với tấm lòng thành kính, các Рhậт тử tu học cấm túc tại chùa đang nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện các công việc một cách tốt nhất cho buổi lễ.

Buổi lễ được diễn ra vào lúc 19h30 – trong 3 ngày (từ 16/9 – 18/9/Tân Sửu, tức 21/10 – 23/10/2021).