Trần Kiêm Đoàn

image

Tinh thần Phật giáo thống nhất: Thống hợp trong thanh tịnh

(1) Thiếu hàng giáo phẩm tôn túc lãnh đạo. (2) Thiếu một hệ thống tổ chức Phật giáo Việt Nam thống nhất. (3) Thiếu sự hòa hợp của tăng già. (4) Thiếu tinh thần lục hòa đồng tu của tứ chúng. (5) Thiếu chánh niệm và thanh tịnh làm căn bản tu hành.
Xem tiếp
image
Tuổi trẻ đem đạo vào đời
03/08/2014 21:08:00
Dấu hiệu thoái trào hay hưng thịnh của một tôn giáo không dễ dàng nhận ra qua cách biểu hiện rõ ràng như trường hợp tương tự của một nền kinh tế hay chính tr
image
Cá nghe kinh
18/02/2013 21:24:00
Sự nghiệt ngã của hoàn cảnh lịch sử đã khiến Việt Nam thành một nước “ăn sau, chạy dọi” trong công trình phiên dịch một Đại tạng kinh Việt Nam.
image
Trí Quang Tự Truyện: Không vẫn hoàn không
15/05/2012 21:27:00
Trong đạo lập thân của người xưa – lập công, lập đức, lập ngôn – thì lập ngôn thường được cho là quan trọng nhất, vì đó là phần “hình nhi thượng”, là tinh hoa tư tưởng cá biệt của một dòng đời mang tính truyền thừa lâu dài và sâu xa cho hậu thế.
Chúc Duyên Lành Năm Mới
24/01/2012 19:11:00
Tháng Giêng xanh, nợ nần trả hết/ Tháng Hai hồng, bớt tiếc, nhẹ thương.
image
Nhật ký hành hương 6: Tu Học Làng Mai - Lộc Uyển
23/10/2011 22:54:00
Những luận đề hành thiền của Làng Mai đã tạo ra nhiều ý kiến khác nhau. Thiền Làng Mai có khuynh hướng tìm “tĩnh trong động” như thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền rửa bát lau nhà, thiền đấu trường quần thảo…
image
Nhật ký hành hương 5: Hoa sen giữa chợ
03/10/2011 22:47:00
Thực tế hiện tại của Phật giáo Việt Nam Hải Ngoại là một quá trình tu học tự phát. Tu sĩ và Phật tử chia thành từng nhóm phái hay khu vực với danh nghĩa riêng để sắm chùa, dựng tượng, tu học theo phong cách độc lập gần như mô thức hoạt động của các thương hiệu kinh tế và thương mãi đời thường.
image
Nhật ký hành hương 4: Khi tịnh tài sinh bất tịnh
02/09/2011 07:50:00
Kẻ tham lam, ái dục đội áo mão nhà tu bợ đỡ giới cầm quyền, mua chuộc giới trưởng giả đại gia, chia bè kết phái để kiếm quyền, kiếm lợi; an nhiên sống hưởng thụ trên sự hy sinh không đúng chỗ và tín tâm cúng dường sai lạc của khối tín đồ nhẹ dạ chỉ biết thụ động đến chùa với tinh thần sùng bái cực đoan gần như mê tín.
Nhật ký hành hương 2: Đêm nghe tiếng chuông chùa Tam Bảo
03/08/2011 11:14:00
Chùa Tam Bảo được xây dựng trên một rừng sồi xanh (live oaks) rộng hơn 4 mẫu Tây. Những cây sồi cổ thụ tuổi cả trăm năm, vươn cành che bóng nắng như những cây đa cao ngất từng xanh.
image
Nhật ký hành hương 1: Hạnh buông xả
30/07/2011 08:47:00
Hôm nay, về lại thành phố ba mươi năm trước, với cái tâm cố hướng tới nhưng vẫn còn quá nhiều vướng mắc, mong học chút hương hoa về hạnh buông xả, tôi đi lặng lẽ như một chiếc lá rơi trên đường vắng đang vào Thu. Chẳng mong, chẳng cầu, chẳng đợi; không lấy, không cho… Tôi chỉ muốn tìm lại chính mình.