Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Chùa Bằng

Chùa Bằng

1639 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Nguyễn Bảo Trinh - Biên tập viên phụ trách Phật sự Phật giáo Hà Nội, Hà Tĩnh và Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc