Trang chủ Các tác giả Đăng bởi lamkhe

lamkhe

25 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

Tiếng vọng ban mai

Lẽ sống

Cánh hạc mùa đông

Xanh mãi cội bồ đề

Sắc nắng lung linh

Sắc hoa màu biển

Qua mùa mưa bão

Người chèo đò năm xưa

Ngày về quê mẹ

Nén hương trầm