Trang chủ Bài nổi bật Đà Nẵng: Trọng thể Khai mạc Đại giới đàn Tôn Thắng

Đà Nẵng: Trọng thể Khai mạc Đại giới đàn Tôn Thắng

755

Ngày 31/7/2018 (19/6 Mậu Tuất), tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm – 574 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng) đã long trọng cử hành lễ khai mạc Đại Giới Đàn Tôn Thắng PL.2562 – DL.2018.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc có Đại lão HT. Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN, Đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN; HT. Thích Như Thọ – TV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Huệ Thường – TV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Quang Nhuận – Phó ban thường trực Ban Hằng pháp TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, đương vi Tuyên Luật sư; HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban GDTN GHPGVN Tp Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức Đại giới đàn;

HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, đương vi Yết ma A Xà Lê; HT. Thích Trí Viên – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng, đương vi Giáo thọ A Xà Lê; HT. Thích Thiện Toàn – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN Tp Đà Nẵng, đương vi Giáo thọ A Xà Lê; TT. Thích Phước Nguyên – UVTT HĐS, Phó trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN; TT. Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Tp Đà Nẵng, Phó trưởng BTC Đại giới đàn; TT. Thích Pháp Cao – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng, Phó trưởng BTC Đại giới đàn ; TT. Thích Huệ Vinh – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN Tp Đà Nẵng, Phó trưởng BTC Đại giới đàn; ĐĐ. Thích Thông Đạo – UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng, Phó truởng BTC Đại giới đàn;

NT. Thích Nữ Diệu Cảnh – Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban TTXH GHPGVN Tp Đà Nẵng, đương vị Đường đầu Hòa thượng Ni Đại giới đàn Tôn Thắng cùng Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Hội đồng Thập sư Tăng; Quý Ni trưởng, Ni sư Hội đồng Thập sư Ni; Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc; Ban trị sự các quận huyện và trú trì các chùa, tự viện trên địa bàn Tp Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp có ông Nguyễn Đăng Hải – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN Tp Đà Nẵng; ông Nguyễn Thanh Nhất – Phó phòng Tôn giáo dân tộc Ban dân vận Thành ủy; ông Ngô Khôi – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban tôn giáo Tp Đà Nẵng; ông Vương Văn Quý – Phó trưởng phòng ANXH Công an Tp Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu; ông Nguyễn Phúc Bảo Nam – Chủ tịch UBND phường Nam Dương.

Sau nghi lễ niệm Phật, HT. Thích Thiện Toàn đã đãi lao HT. Thích Từ Tánh – Trưởng Ban tổ chức đọc diên văn khai mạc Đại giới đàn. ĐĐ. Thích Thông Đạo báo cáo quá công tác tổ chức Đại giới đàn Tôn Thắng; TT. Thích Từ Nghiêm cung tuyên tiểu sử Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tôn Thắng.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Đại giới đàn, giới tử Thích Chúc Sơn đại diện giới tử xuất gia đã dâng lời phát nguyện cầu thọ pháp giới. “Giới tử chúng con xin phát thệ nguyện rằng. Sau khi lãnh thọ giới pháp từ quý  Ngài truyền trao, chúng con sẽ nghiêm cần quý trọng, hành trì giới luật, thà bỏ thân mạng chứ không bao giờ lìa xa giới pháp, như người qua sông biết quý chiếc thuyền vậy, chúng con sẽ kính giới như mạng sống của mình, dù gặp phải chướng duyên, phiền não chúng con nguyện dấn bước vững tiến,  luôn lấy giới pháp để làm cương lĩnh cho mình.

Chúng con sẽ tinh tấn tu tập, thành tựu giới thể, không vi phạm giới đã thọ, quyết tâm  giữ  gìn thân khẩu- khẩu- ý thanh tịnh để  thành tựu các pháp lành mà trở thành người có ích cho đạo Pháp và có ích cho xã hội. Ngõ hầu đền đáp phần nào công ơn to lớn của Quý Ngài, Chúng con xin đồng nguyện với nguyện của Ngài Tôn Giả A Nan “Tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân”.

Ông Ngô Khôi đã thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng Đại giới đàn và mong rằng Đại giới đàn sẽ tuyển chon được nhiều giới tử duy trì mạng mạch Phật giáo.

HT. Thích Thiện Nhơn đã ban đạo từ sách tấn các giới tử “Đức Phật nói: làm được thân người là khó, đầy đủ sáu căn là khó, gặp được ngôi Tam Bảo là khó, gặp được giới pháp là khó hơn. Các vị hiện diện nơi đây đã vượt qua được những điều khó, được làm người đây đủ sáu căn, sáu giác quan, đây là điều kiện căn bản để thọ giới, đồng thời đã được gặp ngôi Tam Bảo để các vị cầu giới pháp.

Các vị phải giữ lấy những giới pháp đã cầu thọ”. Đại giới đàn Tôn Thắng sẽ diễn ra trong 3 ngày 31/7 – 2/8/2018 (19 – 21/6 Mậu Tuất) tại chùa Pháp Lâm, chùa Phổ Đà và chùa Bảo Quang.

Tin, ảnh: Nguyên Hà – Nguyên Thiện