Trang chủ Bài nổi bật Hòa Thượng Thích Huệ Hưng & Chốn Tổ Kim Huê (Sa Đéc, Đồng...

Hòa Thượng Thích Huệ Hưng & Chốn Tổ Kim Huê (Sa Đéc, Đồng Tháp)

2331

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng, sinh năm Đinh Tỵ (1917) tại làng Mỹ Thọ, quận Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (nay là xã Mỹ Thọ, Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Sinh ra trong gia đình trung lưu phúc hậu, có lòng tin với Tam Bảo, Ngài được Tổ sư Vạn An cho thế phát năm 1938, vừa tròn 21 tuổi.

Ngài chính thức thọ Sa di năm 1942; thọ Tỳ kheo Bồ tát giới tại chùa Viên Giác ở Vĩnh Long năm 1943.

Ngài từng có duyên lành cầu học với chư vị Hòa thượng đức độ của Phật giáo miền Nam như:  Trưởng lão Hòa thượng Thích Hành Trụ tại chùa Long An, Sa Đéc, Đồng Tháp(1945); Sư tổ Chánh Quả tại chùa Kim Huê, Sa Đéc (1946); Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh tại Phật học Đường Liên Hải – Sài Gòn (1947).

Ngoài những trọng trách lớn được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Thành Hội Phật giáo TP.HCM giao phó, Ngài còn là bậc chân tu hoằng luật, là nhà giáo dục Phật giáo, là Tuyên luật sư truyền giới tại Giới đàn phía Nam tổ chức.

Tiếp nối sự nghiệp truyền thừa mạng mạch Phật pháp, Ngài  đã hoàn thành trách nhiệm kế thừa, phát huy trùng hưng Tam bảo như: Trụ trì chùa Kim Huê – Sa Đéc, Đồng Tháp (1956), Khai sơn Tu Viện Huệ Quang, Trụ trì và hành đạo Sài Gòn  (1970); Tổng lý Hội đồng quản trị chùa Ấn Quang (1976).

Trụ trì chùa Kim Huê – Sa Đéc, Đồng Tháp (1956)

(Ảnh: PTVN)
(Ảnh: PTVN)

Khai sơn Tu Viện Huệ Quang, Trụ trì và hành đạo tại Sài Gòn  (1970)

Khởi công xây dưng Chánh diện Tu viện Huệ Quang (Ảnh: TVHQ)
Chánh điện Tu Viện Huệ Quang
Hòa thượng Thích Huệ Hưng tại Chánh điện Tu Viện Huệ Quang (Ảnh: TVHQ)
Hòa thượng cùng Hòa thượng Thích Minh Cảnh (đứng phía bên trái) trước Tổ đường Tu Viện Huệ Quang (Ảnh: TVHQ)

Tổng lý Hội đồng quản trị chùa Ấn Quang (1976)

Từ phải sang: Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng tại Tổ Đình Ấn Quang (Ảnh: PTVN)
Ảnh : Internet
Ảnh : Internet

Tại Tổ Đình Kim Huê (Sa Đéc, Đồng Tháp), theo tư liệu ghi lại, năm 1960, ngài cùng quý Hòa thượng đồng tâm mời Thượng tọa Thích Huệ Phát (đang trụ trì chùa Tân Uyên, Biên Hòa) trở về thay thế ngôi vị trụ trì, còn phần Ngài chuyên tâm tu niệm, dưỡng bệnh và đảm nhiệm vai trò Cố vấn cho Tổ đình.

Cuộc đời, đạo hạnh và sự nghiệp truyền thừa đạo Pháp của Ngài luôn là tấm gương cho nhiều thế hệ Tăng Ni hướng đến học tập, kính ngưỡng và noi theo.


 

Một số hình ảnh về Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Hưng & chốn Tổ Kim Huê, Sa Đéc, Đồng Tháp

PTVN trích đăng một số hình ảnh còn lưu lại của Đại lão Hòa Thượng Thích Huệ Hưng tại Tổ đình Kim Huê – nơi gắn liền với cuộc đời hành đạo của Ngài trong vai trò Trụ trì (1956 – 1960), và sau này là Cố vấn cho đến ngày viên tịch.

Chùa Kim Huệ, Sa Đéc, Đồng Tháp
(Ảnh: PTVN)
(Ảnh: PTVN)
(Ảnh: PTVN)
(Ảnh: PTVN)
Hòa Thượng chính thưc trụ trì Tổ đình Kim Huê – Sa Đéc, Đồng Tháp (1956) (Ảnh: PTVN)

Bút ký ấn chứng của Trường Hòa Thượng Thích Huệ Hưng trong bản thanh quy về ” Quyền Hạn và trách nhiệm của Ban chức sự chùa Kim Huê”

Chữ ký của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng – năm 1959
Điệp đàn truyền giới do Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng chứng minh  tại Tổ đình Kim Huê

 

TỔ ĐÌNH KIM HUÊ NGÀY NAY 

 


Thực hiện TRẦN THÁI HÒA – THÍCH HUỆ NGHIÊM