Trang chủ PGVN Nhân vật Hòa Thượng Thích Minh Hạnh  (1928 – 1993)

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh  (1928 – 1993)

1829
2

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh viên tịch lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm Quý Dậu (1993), thọ mệnh 65 năm, hạ lạp trải qua 37 mùa an cư kiết hạ.

Ngài thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 40, là đệ tử đắc pháp Sư Tổ Bửu Thọ, Tây An Cổ Tự, Châu Ðốc, pháp húy Hồng Ðại, tự Huệ Thới.

 

Tên thật là Lê Thiện Chí, sinh năm Kỷ Tỵ (1928) tại Hậu Giang, Chương Thiện, Vị Thanh.  Thân phụ tên là Lê Văn Tắc; thân mẫu tên là Nguyễn Thị Hai. Gia đình gồm 9 anh  em, 2 trai, 7 gái.

16 tuổi, Ngài đủ duyên lành xuất gia học đạo chùa Tây An, Châu Ðốc. 27 tuổi, cầu thọ tam đàn.

Năm 1957, Hòa thượng được Sư Tổ cho đến chùa Pháp Hội Sàigòn tham dự khóa huấn luyện trụ trì do Giáo hội Tăng già tổ chức tại chùa Pháp Hội.

Năm 1958, Ngài đến Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang cầu  học với Sư Tổ Thiện Hòa.

Ngài lưu trú tại Phật đường Nam Việt và học hết chương trình Phật học tại đây, rồi tiếp tục học tại Phật học Huệ Nghiêm, tốt nghiệp trung đẳng Phật giáo, tốt nghiệp khoa Phật học tại Ðại học Vạn Hạnh,

Theo đó, Ngài đã cầu pháp Sư Tổ Thiện Hòa và được ban đạo hiệu Minh Hạnh.

Tại chùa Ấn Quang, Hòa thượng tinh chuyên tu học, hầu cận Hòa thượng thượng Thiện hạ Hòa, chu toàn và hoàn thành các Phật sự được giao: Trùng hưng chùa Khánh Ðức; kiến tạo Tòng Lâm, xây cất tháp Phổ Ðồng, lò thiêu An Dưỡng Ðịa.

Ngài đảm nhiệm Chánh đại diện phường Vườn Chuối, tại chùa Nguyên Hương hướng dẫn Phật tử tu tập.

Công việc Phật sự Giáo Hội giao phó Ngài cũng tận tậm làm việc tùy lúc, việc, tùy sức và tùy duyên, với vai trò bảo trở Tăng Ni trong việc đào tạo giáo dục Tăng Ni, thế hệ kế thừa phục vụ cho đạo pháp mai sau.

Năm 1974, Sư Tổ Thiện Hòa  lâm trọng bệnh, cho mời chư tôn Hòa  thượng thành lập Hội đồng quản trị Tổ đình Ấn Quang, Hòa thượng được giữ chức Tổng Quản sự Tổ đình Ấn Quang, Ðại Tòng Lâm và các chùa liên liên quan đến Tổ đình Ấn Quang, để tiền bề trông coi và kiến thiết bảo trì.

Năm 1981, Phật giáo Việt Nam đại hội tại thủ đô Hà  Nội. Hòa thượng được cử làm ủy viên Hội đồng Trị sự Trung Ương, kiêm Chánh Ðại diện Phật giáo quận 10 hai nhiệm kỳ 1981-1988, và làm giới sư các đại giới đàn Ấn Quang, Giác Sanh, Ðại Tòng Lâm.

Sinh tiền Ngài nguyên là Ủy Viên Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương, Tổng Quản Sự Tổ Ðình Ấn Quang, Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm.

Bảo tháp của Hòa Thượng Thích Minh Hạnh được tôn trí tại Đại Tùng Lâm – Bà Rịa Vũng Tàu (bên cạnh bảo tháp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng).


TIẾN ĐÔNG

 

 

 

2 BÌNH LUẬN

  1. Cố TLHT Huệ thới huý Hồng Đại hay Ngộ Chí nối dòng LT gia Phổ đời thứ 40 pháp phái Nguyên Thiều còn Minh Hạnh chỉ là hiệu Y chỉ với Cố tLHT Thiện Hoà huý Tâm Lợilà hàng tử đệ ruột của Cố tổ sư Bửu Thọ huý Như Mật hay Đạt Mật.Cố Ht cùng thế thứ với Cố tLHT Huệ Hưng ;Cố tLHT Thiện Hoa huý Hồng Nở;thế thứ lớn hơn quý Cố TLHT Trí Tịnh;Trí Quang;Từ Nhơn và Hiển Pháp.Bản tánh của Sư huynh kẻ hèn nầy rất chơn chất từ hoà bình dị nhứt là dầu lên trụ ở Ấn Quang mà ko bao giờ quên Gốc tại TĐ Tây An.Hồi sanh tiền mổi khi ghé thăm Sư huynh thường nói có cố hT Minh Thành nghe:anh 1 đời là Huệ Thới nghe Em;ở đây mang ơn giáo dưởng của cố HT Viện Chủ Y chỉ chớ anh ko bao giờ Cầu pháp bất cứ ai ;bởi cùng là đệ tử 1 Thầy cho nen 6co61 hT c oi kẻ hèn nầy là Em xưng Anh coi như trong tình ruột thịt Xuất xứ Tây An.Thường mấy năm trước kẻ hèn nầy có dio5 về Vn tham dự cúng huý kỵ Pháp Huynh;nhưng nam nay vì Dịch bệnh ko về được dự lễ .Nhân đây xin kính ít hàng gọi là bái niệm vị Pháp huynh cật ruột trong hàng pháp quyến .Nam mô phụng vì tây an-Ấn Quang đường thượng từ Lâm Tế Gia Phổ kiêm Chánh Tông tam thập Cửu Thế cập Tứ thập Thế pd Huệ Thới huý Hồng Đại tự Ngộ Chí Lê cogn6 HT Huynh Trưởng GL nghê tọc thuỳ từ chứng giám .Pháp đệ Huệ Thanh;Hồng Khoa;Ngộ thi

  2. Tình thiệt mà phơi bày :kẻ hèn nầy rất thành kính cãm nhận ân đức của Đức Phó Pháp Chủ TLHT Trí Quãng;cố TLHTY Minh Thành;Cố hT Nhật Quang;Cố HT Tắc Ngộ thủ vay Trưởng tử;Cố TT Minh Phát và quý thầy trị Sự tại Ấn Quang là TT Quãng Chơn và Trung Nghĩa tuần tự hằng năm thiết lễ huý kỵ cho Trưởng Huynh của kẻ hèn nầy rất long trọng;có năm ngoài trai tăng còn dọn khoản đải Phật Tử ngoài 100 mâm tròn và còn cho mổib người tham dự mang về 1 bọc bánh trái theo lệ xưa cúng kiến .bởi Ân Quang ngày nay cúng kỵ cũng nhiều đám chớ mấy năm kỷ niêm 510 cúng cơm rất long trọng ngoài giàn kinh sư nhạc của chàu Định thành còn đông đảo qu1y sư bà Ni bộ Bắc Tông quý kính Pháp huynh đã ủng hộ mổi chàu 1 món thực phẩm hay Chẻ ngọt trúng ý của Sư Huynh;ngoài ra còn tổ chức đổ bánh Xéo theo ý thích của Pháp Huynh lúc tại tiền vì con 2noi cái truyền thống bánh Xèo ở Tây An mổi khi kỵ giổ Thẩy Bổn Sư.Cái thâm tình cùng nhân duyên thù thnag81 của quý Ngài và quý vị nay kẻ Con người Mất kẻ bạc đầu làm cho kẻ hèn nầy bái niệm thâm ân nghỉ sự sanh như sự tử sự vong như sự tồn mà thiết lễ cúng trên 30 năm nay thật long trọng .Nhân đây xin khắc cốt ghi tâm bái lạy thù ân gọi là tri ân trong muôn một .Nam Mô bái niệm Ân Đức cập chứng Minh Sư Bồ Tát.Kính bái pd Huệ Thanh -Hồng Khoa-huý Ngộ Thi USA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here