Trang chủ PGVN Nhân vật Hòa Thượng Thích Minh Hạnh  (1928 – 1993)

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh  (1928 – 1993)

1969

Hòa Thượng Thích Minh Hạnh viên tịch lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm Quý Dậu (1993), thọ mệnh 65 năm, hạ lạp trải qua 37 mùa an cư kiết hạ.

Ngài thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 40, là đệ tử đắc pháp Sư Tổ Bửu Thọ, Tây An Cổ Tự, Châu Ðốc, pháp húy Hồng Ðại, tự Huệ Thới.

 

Tên thật là Lê Thiện Chí, sinh năm Kỷ Tỵ (1928) tại Hậu Giang, Chương Thiện, Vị Thanh.  Thân phụ tên là Lê Văn Tắc; thân mẫu tên là Nguyễn Thị Hai. Gia đình gồm 9 anh  em, 2 trai, 7 gái.

16 tuổi, Ngài đủ duyên lành xuất gia học đạo chùa Tây An, Châu Ðốc. 27 tuổi, cầu thọ tam đàn.

Năm 1957, Hòa thượng được Sư Tổ cho đến chùa Pháp Hội Sàigòn tham dự khóa huấn luyện trụ trì do Giáo hội Tăng già tổ chức tại chùa Pháp Hội.

Năm 1958, Ngài đến Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang cầu  học với Sư Tổ Thiện Hòa.

Ngài lưu trú tại Phật đường Nam Việt và học hết chương trình Phật học tại đây, rồi tiếp tục học tại Phật học Huệ Nghiêm, tốt nghiệp trung đẳng Phật giáo, tốt nghiệp khoa Phật học tại Ðại học Vạn Hạnh,

Theo đó, Ngài đã cầu pháp Sư Tổ Thiện Hòa và được ban đạo hiệu Minh Hạnh.

Tại chùa Ấn Quang, Hòa thượng tinh chuyên tu học, hầu cận Hòa thượng thượng Thiện hạ Hòa, chu toàn và hoàn thành các Phật sự được giao: Trùng hưng chùa Khánh Ðức; kiến tạo Tòng Lâm, xây cất tháp Phổ Ðồng, lò thiêu An Dưỡng Ðịa.

Ngài đảm nhiệm Chánh đại diện phường Vườn Chuối, tại chùa Nguyên Hương hướng dẫn Phật tử tu tập.

Công việc Phật sự Giáo Hội giao phó Ngài cũng tận tậm làm việc tùy lúc, việc, tùy sức và tùy duyên, với vai trò bảo trở Tăng Ni trong việc đào tạo giáo dục Tăng Ni, thế hệ kế thừa phục vụ cho đạo pháp mai sau.

Năm 1974, Sư Tổ Thiện Hòa  lâm trọng bệnh, cho mời chư tôn Hòa  thượng thành lập Hội đồng quản trị Tổ đình Ấn Quang, Hòa thượng được giữ chức Tổng Quản sự Tổ đình Ấn Quang, Ðại Tòng Lâm và các chùa liên liên quan đến Tổ đình Ấn Quang, để tiền bề trông coi và kiến thiết bảo trì.

Năm 1981, Phật giáo Việt Nam đại hội tại thủ đô Hà  Nội. Hòa thượng được cử làm ủy viên Hội đồng Trị sự Trung Ương, kiêm Chánh Ðại diện Phật giáo quận 10 hai nhiệm kỳ 1981-1988, và làm giới sư các đại giới đàn Ấn Quang, Giác Sanh, Ðại Tòng Lâm.

Sinh tiền Ngài nguyên là Ủy Viên Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương, Tổng Quản Sự Tổ Ðình Ấn Quang, Giám Ðốc Ðại Tòng Lâm.

Bảo tháp của Hòa Thượng Thích Minh Hạnh được tôn trí tại Đại Tùng Lâm – Bà Rịa Vũng Tàu (bên cạnh bảo tháp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng).


TIẾN ĐÔNG