Trang chủ Tin tức Tăng ni sinh HVPGVN tại TP. HCM thắp nến tưởng niệm Trưởng...

Tăng ni sinh HVPGVN tại TP. HCM thắp nến tưởng niệm Trưởng lão HT Thích Trí Quang

1376
1

Tối qua , ngày 9/11/2019 dưới sự hướng dẫn của HT Viện Trưởng cùng chư tôn đức HĐĐH Học viện PGVN tại TP.HCM, Chư Tôn đức Ban Quản viện cùng Tăng Ni sinh học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH HÚY THƯỢNG NHẬT HẠ QUANG, TỰ TRÍ HẢI, HIỆU TRÍ QUANG, Trụ thế 97 năm – 72 hạ lạp; cầu nguyện Hòa thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-bà tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sanh.

Tiếp theo, Đại chúng cùng tĩnh tọa hướng tỏa tâm từ đến chúng sanh muôn loài.

1 BÌNH LUẬN

  1. Phụng Vì Tân Viên Tịch Lâm Tế Gia Phổ;Đạo Mân-Nguyên Thiều Tổ sư;Thập Tháp-Quốc Ân đường thượng;Trí Độ Nghiệp Sư ;T
    ứ thập Nhứt thế thượng Trí hạ Quang huý Nhựt Quang hiệu Trí Hải Vũ Công TLHT giác Linh Nghê toạ chứng minh

    Đức Ngài cùng TLHT Tâm châu là tinh thna62 rường cột lãnh đạo phong trào bất bạo động tránh đấu PGVN vì sự tồn vonh đạo pháp và bảo vệ lá cớ PG thế Giới bị tay sai TCG của Viet Nam âm mưu hạ bệ để tôn vinh lá cờ ngoải lai roma.công đức vỹ đại của 2 Ngài rất lớn dân tộc Viet Nam và PG thế giới cùng PGVN hảy tôn vinh đội trên đầu .Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here