Trang chủ Tin tức Tăng ni sinh HVPGVN tại TP. HCM thắp nến tưởng niệm Trưởng...

Tăng ni sinh HVPGVN tại TP. HCM thắp nến tưởng niệm Trưởng lão HT Thích Trí Quang

1412

Tối qua , ngày 9/11/2019 dưới sự hướng dẫn của HT Viện Trưởng cùng chư tôn đức HĐĐH Học viện PGVN tại TP.HCM, Chư Tôn đức Ban Quản viện cùng Tăng Ni sinh học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH HÚY THƯỢNG NHẬT HẠ QUANG, TỰ TRÍ HẢI, HIỆU TRÍ QUANG, Trụ thế 97 năm – 72 hạ lạp; cầu nguyện Hòa thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-bà tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sanh.

Tiếp theo, Đại chúng cùng tĩnh tọa hướng tỏa tâm từ đến chúng sanh muôn loài.