Trang chủ Thư viện Audio Audio: A Di Đà Tịnh Độ

Audio: A Di Đà Tịnh Độ

125

Từ đó lòng cảm thấy thanh thản và trong một phút giây tuyệt vời đã cung kính sáng tác được bản Phật nhạc này.

Nhạc bản do một nhóm ca sĩ hợp ca dưới sự điều khiển và hòa âm của nhạc sĩ Quý Luân. Nhân đây cũng xin chân thành cảm tạ Đại Đức Thích Minh Trí – trụ trì Chùa Phúc Lâm, Biên Hòa (xây dựng năm 1954, đại trùng tu năm 1967) đã vì lòng ưu ái với tác giả, tận tình giúp một tay để nhạc bản được trình diễn và ghi âm. 

Bản nhạc lấy ý từ bộ kinh A Di Đà: từ Tín, Nguyện, Hành tới những gì mà người chuyên chú nhiếp niệm sẽ thấy như mưa hoa Mạn Đà La, tiếng niệm kinh âm vang hòa theo nhạc Trời… Từng phút giây …ao Thất Bảo sen sẽ nở thêm một đóa để chào đón một người vừa mới thóat sanh về cõi Cực Lạc …và dân chúng ở quốc độ này bảo nhau đi cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát mười phương nhưng vẫn kịp trở về để nghe pháp, nghe Kinh. Và cuối cùng như Lục Tổ Huệ Năng đã dạy “ A Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ”.  Ta tin theo Di Đà thì Di Đà ở trong ta. Ta nương theo Di Đà thì trong tim ta có Người.

Kính biếu bản Phật nhạc này tác giả chỉ mong sau khi quý Thày, quý Ni đã nghe, xin cho ban văn nghệ hoặc các em trong Gia Đình Phật Tử tập hát để bản nhạc được lưu truyền.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

Kính thư,

Đào Văn Bình

Nghe trực tiếp:

Tải về máy:

Sinh năm 1942 tại Hải Phòng. Năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam. Năm 1955 quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Hải Tràng tại Chùa Phổ Quang, Sài Gòn, được HT ban cho pháp danh là Thiện Quả. Năm 1966 tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Năm 1968 tốt nghiệp Cao Học Hành Chánh, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Phó Tỉnh Trưởng các Tỉnh Quảng Ngãi, Kiến Hoà. Sau 30/4/1975 bị giam cầm 9 năm qua các trại tù từ Nam ra Bắc. Hiện sống tại Hoa Kỳ.