Trang chủ Thư viện Audio Audio ca khúc: Tháng bảy Vu lan

Audio ca khúc: Tháng bảy Vu lan

69

1-Ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Chim Oanh Vũ bay đến chùa dâng lễ Phật
Ngày rằm tháng bẩy mưa ngâu
Chim Oanh Vũ bay đến chùa dâng lễ Phật
Ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Em mang hương hoa đến chùa dâng lễ Phật
Ngày rằm tháng bảy mưa ngâu
Em mang hương hoa đến chùa dâng lễ Phật

Trầm hương thơm ngát mười phương
Chắp tay tâm niệm:
” Nam Mô Đại Hiếu Đức Mục Kiền Liên”
Lửa thiêng đốt cháy, nghiệp chướng oan khiên
Đêm an lành trăng tỏa ánh chân như
Chuông Bát Chánh âm vang lời sám nguyện
Thành tâm con cầu xin Đấng Từ Tôn
Cho mẹ hiền thân tâm mạnh khỏe
Cho bông hồng cải áo con tươi thắm
Cho mẹ hiền mãi mãi sống bên con

2-Ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Chim Oanh Vũ bay đến chùa dâng lễ Phật
Ngày rằm tháng bảy mưa ngâu
Chim Oanh Vũ bay đến chùa dâng lễ Phật
Ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Em mang hương hoa đến chùa dâng lễ Phật
Ngày rằm tháng bảy mưa ngâu
Em mang hương hoa đến chùa dâng lễ Phật

Mẹ yêu tóc trắng như vầng mây
Nắng mưa dãi dầu
Thương con mẹ sống suốt đời vì con.
Dù bao căy đắng mẹ vẫn bên con
Bao đêm trường lao khổ bế con thơ
luôn lo lắng mong con được nên người
Lòng mẹ ôi từ bi sánh gì hơn
Con nguyện lòng báo ân từ mẫu
Cho bông hồng cài áo con tươi thắm
Cho Mẹ hiền mãi mãi…sống bên con

Mẹ hiền trăm tuổi tóc sương
Lo con tám chục năm trường chưa phai
Mẹ hiền áo vá rách vai
Nuôi con ăn học lớn khôn bằng người
Mẹ hiền như đóa hồng tươi
Cho con sắc thắm rạng ngời nắng xuân