Trang chủ Tin tức Ban Hoằng pháp T.Ư sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

Ban Hoằng pháp T.Ư sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

62

 

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Quang Nhuận, thay mặt cho Ban Thư ký, TT.Thích Huệ Thông đã báo cáo công tác tổ chức và chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban trên các mặt hoạt động như: Tổ chức nhân sự, tổ chức và tham gia các sự kiện, công tác đào tạo giảng sư, cúng dường an cư kiết hạ năm 2014, tổ chức các lớp giáo lý, sinh hoạt đạo tràng trong và ngoài nước…, cùng các mặt hoạt động khác.

 Bên cạnh đó, Ban Thư ký cũng có những nhận xét, ưu khuyết điểm trên các mặt hoạt động để qua đó đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. 

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Quang Nhuận, thay mặt cho Ban Thư ký, TT.Thích Huệ Thông đã báo cáo công tác tổ chức và chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban trên các mặt hoạt động như: Tổ chức nhân sự, tổ chức và tham gia các sự kiện, công tác đào tạo giảng sư, cúng dường an cư kiết hạ năm 2014, tổ chức các lớp giáo lý, sinh hoạt đạo tràng trong và ngoài nước…, cùng các mặt hoạt động khác.

 Bên cạnh đó, Ban Thư ký cũng có những nhận xét, ưu khuyết điểm trên các mặt hoạt động để qua đó đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014. 

Tại buổi sơ kết, lần lượt các Tiểu ban đã báo cáo các hoạt động trong 6 tháng đầu năm như: HT.Thích Thanh Hùng đã báo cáo công tác tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử tại các tỉnh thành trong 6 tháng đầu năm, TT.Thích Nhật Từ báo cáo công tác của Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử, TT.Thích Phước Nghiêm trình bày các mặt hoạt động của Phân ban Truyền thông….

Qua đó, Ban Hoằng pháp T.Ư cũng thông báo tuyển sinh khóa VIII (2014-2018) và báo cáo kết quả học tập của hai lớp đào tạo Cao-Trung cấp giảng sư.

Ngoài ra, Ban Hoằng pháp còn thông qua kế hoạch thăm viếng và cúng dường và thuyết giảng tại các trường hạ trong cả nước, dự kiến sẽ tổ chức thành 5 đoàn từ 24-6 tới 25-7-2014.